Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu : Roboty budowlane Przebudowa dróg na terenie gminy Włocławek w podziale na 2 zadania

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieni : Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie z dostosowaniem pomieszczeń w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej ul. Tulipanowa, Nowa Wieś

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Dostawy Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice – II etap

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Dostawy, modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Usługi udzielania kredytu

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem   została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane Przebudowa placu zabaw w Smólsku

Strona internetowa postępowania : https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap

Strona internetowa prowadzonego postępowania  https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem   została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony [...]

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane Przebudowa 4 dróg w podziale na zadania

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do niej i dokumentacją projektową została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Roboty budowlane Przebudowa placu zabaw w Smólsku

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do niej i dokumentacją projektową została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Roboty budowlane Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik

Strona internetowa postępowania : https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Link do profilu na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek [...]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Topazowej w miejscowości Nowa Wieś

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Topazowej w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Kruszynie, ulica Akacjowa, Topolowa, [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Topazowej w miejscowości Nowa Wieś

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Topazowej w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Kruszynie, ulica [...]

Informacja z otwarcia ofert „Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej

informacji z otwarcia ofert „Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek  w ramach zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Kruszynie ul. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Kruszynie

Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek  w ramach zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacjowa, ul. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo

Aby prawidłowo wypakować skompresowaną paczki pozostałych załączników należy --> pobrać pliki pod nazwą "Pozostałe załączniki..." na dysk do jednego folderu --> zaznaczyć wszystkie pliki --> wypakować jednocześnie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek

Numer indentyfikacyjny przetargu na platformie zakupowej 330312 Link do postepowania na platformie zakupowej : https//platformazakupowa.pl/transakcje/ID330312UWAGA!!!Aby wypakować skompresowaną paczkę pozostałych załączników należy [...]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu : Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek w miejscowościach Dąb Polski, Wistka Królewska, Józefowo, Świętosław wraz z zagospodarowaniem terenu.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu : Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Dąb Polski, Wistka Królewska, Józefowo, Świętosław [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Dąb Polski, Wistka Królewska, Józefowo, Świętosław.

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Dąb Polski, Wistka Królewska, Józefowo, Świętosław wraz z zagospodarowaniem terenu.UWAGA!!!Aby [...]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu „Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek..".

Oogłoszenia o zmianie ogłoszenia w postępowaniu  „Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w [...]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : "Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek  w ramach zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Kruszynie ul. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Kruszynie

Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek  w ramach zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacjowa, ul. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C

Aby poprawnie otworzyć pliki pozostałych załączników należny pobrać oraz wypakować wszystkie jednocześnie np. programem 7zip. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu : Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Włocławek, oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Włocławek we Włocławku

Ogłoszenie o zamówieniu : Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym  dla Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7,  oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 we [...]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu : Dostawa doposażenia kuchni i stołówki szkolnej do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie oraz do Szkoły Podstawowej w Smólniku.

Dostawa doposażenia kuchni i stołówki szkolnej do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie oraz do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku w ramach [...]

Przetarg na : Dostawa doposażenia kuchni i stołówki szkolnej do Szkoły Podstawowej w Kruszynie oraz do Szkoły Podstawowej w Smólniku w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu.

Przetarg na : Dostawa doposażenia kuchni i stołówki szkolnej do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie oraz do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku [...]

Przetarg na: Przebudowa i remont ulicy Różanej w miejscowości Nowa Wieś gmina Włocławek

Aby otworzyć należy pobrać do wspólnego folderu załączniki z wybranego etapu oraz wypakować jednocześnie wszystkie pliki z rozszerzeniem .zip [...]

Przetarg na : Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

Numer identyfikacyjny przetargu na platformie zakupowej : 245178Link do postępowania na platformie : https://platformazakupowa.pl/transakcja/245178 [...]

Przetarg na : Remont drogi gminnej nr 190518 Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki od km2+498 do km 3+176 dł. 678 m

Przy wypakowywaniu załączników w paczkach Nr 1 i 2 należy zaznaczyć obydwa pliki. [...]

Przetarg na : Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Świętosław

Ogłoszenie nr 570129-N-2019 z dnia 2019-07-05 r. Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Kruszynek -Świętosław OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe [...]

Przetarg na : Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku istniejącej szatni sportowej przy boisku piłkarskim w miejscowości Kruszyn

Ogłoszenie nr 566794-N-2019 z dnia 2019-06-28 r. Gmina Włocławek: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku istniejącej szatni sportowej przy boisku piłkarskim w miejscowości Kruszyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Przetarg na : Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziałem na 2(dwa) zadania.

Ogłoszenie nr 565841-N-2019 z dnia 2019-06-27 r. Gmina Włocławek: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziałem na 2(dwa) zadania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Kruszynek - Świętosław

Ogłoszenie nr 562045-N-2019 z dnia 2019-06-17 r. Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Kruszynek -Świętosław OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe [...]

Przetarg na: termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w podziale na 3 zadania.

Ogłoszenie nr 559153-N-2019 z dnia 2019-06-11 r. Gmina Włocławek: Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w podziale na 3 zadaniaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty [...]

Przetarg na: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzerowo gm. Włocławek

Ogłoszenie nr 558694-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.   Gmina Włocławek: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzerowo gm. WłocławekOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty [...]

Przetarg na: przebudowę dróg gminnych z podziałem na 5 zadań.

Ogłoszenie nr 554582-N-2019 z dnia 2019-05-30 r. Gmina Włocławek: Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 5 zadańOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej długości 388,5 mb w miejscowości Modzerowo.

Ogłoszenie nr 553273-N-2019 z dnia 2019-05-28 r. Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej długości 388,5 mb w miejscowości Modzerowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Przetarg na: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego- Gminy Włocławek

Ogłoszenie nr 549824-N-2019 z dnia 2019-05-20 r.   Gmina Włocławek: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego- Gminy Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Przetarg na: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości , a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.

Ogłoszenie nr 544710-N-2019 z dnia 2019-05-08 r. Gmina Włocławek: „ Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu [...]

Przetarg na: budowę sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska gm. Włocławek

Ogłoszenie nr 535106-N-2019 z dnia 2019-04-09 r. Gmina Włocławek: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska gm. WłocławekOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Przetarg: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzerowo gm. Włocławek

Ogłoszenie nr 521046-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.   Gmina Włocławek: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzerowo gm. Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty [...]

Przetarg na: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.

Ogłoszenie nr 660316-N-2018 z dnia 2018-12-11 r. Gmina Włocławek: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu [...]

Przetarg na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2018 rok w kwocie 1 600 000,00 PLN

ZAMAWIAJĄCY Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00  fax. ( 54) 230-53-53  www.bip.gmina.wloclawek.pl  , email : przetargi@g.wloclawek.pl   Opis przedmiotu  [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Markowo.

Ogłoszenie nr 599056-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Gmina Włocławek: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe [...]

Przetarg na: dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Włocławek.

Gmina Włocławek: Dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Gminy WłocławekOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego [...]

Przetarg na: przebudowę i rozbudowę infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek.

Ogłoszenie nr 572159-N-2018 z dnia 2018-06-13 r. Gmina Włocławek: „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki.

Ogłoszenie nr 570158-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna

Ogłoszenie nr 560601-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Włocławek: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna ”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Przetarg na: przebudowę i rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek .

Ogłoszenie nr 559311-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. Gmina Włocławek: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty [...]

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna.

Ogłoszenie nr 550377-N-2018 z dnia 2018-04-25 r. Gmina Włocławek: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna ”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe [...]

Przetarg na: udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2018 rok w kwocie 1000 000,00 PLN

Ogłoszenie nr 540877-N-2018 z dnia 2018-04-05 r. Gmina Włocławek: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2018 rok w kwocie 1000 000,00 PLNOGŁOSZENIE O [...]

Przetarg na: modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach.

Ogłoszenie nr 537235-N-2018 z dnia 2018-03-27 r. Gmina Włocławek: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w PoddębicachOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Przetarg na: przebudowę i rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek

Ogłoszenie nr 536419-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. Gmina Włocławek: „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane [...]

Przetarg na: przebudowę i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek

Ogłoszenie nr 513540-N-2018 z dnia 2018-02-02 r. Gmina Włocławek: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty [...]

Przetarg na: dostawę lamp i montaż 28 sztuk kompletnych lamp solarnych oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Włocławek i dostawa lamp solarnych...

Ogłoszenie nr 512533-N-2018 z dnia 2018-01-31 r. Gmina Włocławek: Dostawa lamp i montaż 28 sztuk kompletnych lamp solarnych oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi w ramach zadania „Budowa oświetlenia [...]

Przetarg na: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek

Ogłoszenie nr 622039-N-2017 z dnia 2017-11-24 r. Gmina Włocławek: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy [...]

Przetarg na: przebudowę ulicy Świerkowej w miejscowości Kruszyn.

Ogłoszenie nr 587201-N-2017 z dnia 2017-09-12 r. Gmina Włocławek: Przebudowę ulicy Świerkowej w miejscowości KruszynOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska.

Ogłoszenie nr 586432-N-2017 z dnia 2017-09-11 r. Gmina Włocławek: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wistka KrólewskaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki

Ogłoszenie nr 582427-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna.

Ogłoszenie nr 581848-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe [...]

Przetarg na: przebudowę i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek.

Ogłoszenie nr 571607-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. Gmina Włocławek: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska

Ogłoszenie nr 566834-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe [...]

Przetarg na: przebudowę i rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek.

Ogłoszenie nr 552546-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. Gmina Włocławek: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mursk-Przerytka-Smólnik

Ogłoszenie nr 538383-N-2017 z dnia 2017-06-23 r. Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mursk-Przerytka-SmólnikOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Przetarg na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo- Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach

Ogłoszenie nr 525681-N-2017 z dnia 2017-06-05 r. Gmina Włocławek: Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyn w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo- Kruszyn-Dębice wraz z budową studni [...]

Przetarg na: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólnik, Zespołu Szkół z Oddziałami...

Ogłoszenie nr 67380 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Włocławek: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Poddębice – Ludwinowo

Ogłoszenie nr 56547 - 2017 z dnia 2017-03-31 r. Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Poddębice – Ludwinowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek”.

Ogłoszenie nr 41984 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.Włocławek: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy [...]

Przetarg na: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek

Ogłoszenie nr 337291 - 2016 z dnia 2016-11-07 r. Włocławek: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy [...]

Przetarg na: Wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek i na dostawę oraz montaż pomp w ramach zadania „Modernizacja Stacji...

Ogłoszenie nr 326671 - 2016 z dnia 2016-10-19 r. Włocławek: Wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek i na dostawę oraz montaż pomp w ramach zadania [...]

Przetarg na: udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN

Ogłoszenie nr 316860 - 2016 z dnia 2016-10-03 r. Włocławek: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [...]

Przetarg: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i Smólnik

Ogłoszenie nr 311303 - 2016 z dnia 2016-09-21 r. Włocławek: Wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek i na dostawę oraz montaż pomp w ramach zadania [...]

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo - Kruszyn –Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach.

Ogłoszenie nr 303912 - 2016 z dnia 2016-08-31 r. Włocławek: wykonanie otworu studziennego nr 5 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek, na dostawę pompy i dostawę obudowy w ramach zadania [...]

Przetarg: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska

Ogłoszenie nr 302412 - 2016 z dnia 2016-08-24 r. Włocławek: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg: Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek , ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. Adres strony internetowej zamawiającego: [...]

Przetarg na: rozbudowę Urzędu Gminy Włocławek

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE   ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl Formularz SIWZ [...]

Przetarg na: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Gminy Włocławek.

Włocławek: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Gminy Włocławek Numer ogłoszenia: 64247 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie [...]

Przetarg na:przebudowę drogi gminnej w miejscowości Modzerowo.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. Adres strony internetowej zamawiającego: [...]

Przetarg na: przebudowę drogi Zuzałka- Kosinowo- Adaminowo o długości 525m.

Włocławek: Przebudowa drogi Zuzałka- Kosinowo- Adaminowo o długości 525m OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego [...]

Przetarg na: przebudowę drogi Mursk-Przerytka- Smólnik.

ZAMAWIAJĄCYGmina Włocławekul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławektel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53e-mail : urzad@gmina.wloclawek.plFormularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.plRozdział II. Tryb udzielania [...]

Przetarg na: remont Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie.

Włocławek: Remont Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i Smólnik.

Rozdział I.INFORMACJE OGÓLNE   ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl Formularz SIWZ [...]

Przetarg: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO   ZAMAWIAJĄCY: Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : [...]

Przetarg: "Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Koszanowo i miejscowości Nowa Wieś pod potrzeby terenów inwestycyjnych".

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNEZAMAWIAJĄCYGmina Włocławekul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławektel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl• Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej [...]

Przetarg na zadanie pod nazwą: udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN

Rozdział  I. INFORMACJE OGÓLNE                           ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  [...]

Przetarg na zadanie pod nazwą: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo - I etap.

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE   ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl Formularz [...]

Przetarg na zadanie pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Józefowo Gmina Włocławek

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE   ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl [...]

Przetarg na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Zuzałka- Kosinowo- Adaminowo Gmina Włocławek"

Rozdział I.INFORMACJE OGÓLNE   ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl [...]

Przetarg na: przebudowę drogi w miejscowości Kruszynek długości 80 mb Gmina Włocławek

ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00        fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl Formularz [...]

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo długości 150 mb Gmina Włocławek

Rozdział I.INFORMACJE OGÓLNE   ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl Formularz [...]

Przetarg: przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik długości 300m Gmina Włocławek.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik długości 300m Gmina WłocławekNumer ogłoszenia: 103642 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poddębice- Ludwinowo długości 510 mb Gmina Włocławek.

Rozdział I.INFORMACJE OGÓLNE   ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl Formularz [...]

Przetarg: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Włocławek w ramach projektu Radosne przedszkola w gminie Włocławek w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Włocławek: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Włocławek w ramach projektu Radosne przedszkola w gminie Włocławek w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego [...]

Przetarg na: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl• Formularz SIWZ [...]

Przetarg na: Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo – Kruszyn - Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach

Rozdział I.INFORMACJE OGÓLNEZAMAWIAJĄCY Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.plFormularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kruszyn ul. Ikara długości 130m od km 0+003 do 0+133 Gmina Włocławek

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn ul. Ikara długości 130m od km 0+003 do 0+133 Gmina Włocławek   ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. ( 54) [...]

Przetarg na: przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów edukacyjnych oraz dostawa materiałów dydaktycznych do szkół gimnazjalnych na terenie gminy Włocławek w ramach projektu Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek...

Włocławek: przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów edukacyjnych oraz dostawa materiałów dydaktycznych do szkół gimnazjalnych na terenie gminy Włocławek w ramach projektu Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek w [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smólnik ul. Akacjowa długości 102 mb Gmina Włocławek.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Smólnik  ul. Akacjowa długości 102  mb Gmina Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane      Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Madzerowo Gmina Włocławek dł. 100 mb

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Madzerowo Gmina Włocławek dłm 100 mb  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty  budowlane      Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koszanowo- Sokołowo Gmina Włocławek dł. 245 mb

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koszanowo- Sokołowo Gmina Włocławek dł. 245 mb OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty  budowlane      Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie [...]

Przetarg na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2014 rok w kwocie 895 000,00 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi      Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  publicznego.     SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY     I.1) NAZWA I [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane        Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna długości 300m Gmina Włocławek

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna  długości 300m Gmina  Włocławek OGŁOSZENIE O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane        Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odcinek o długości 1805 m -powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odcinek o długości 1805 m -powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty [...]

Przetarg na: przebudowę chodnika długości 170m wzdłuż drogi gminnej wraz z zatoką autobusową w miejscowości Świętosław Gmina Włocławek.

Włocławek: Przebudowa chodnika długości 170 m wzdłuż drogi gminnej wraz z zatoką autobusową w miejscowości Świętosław Gmina Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 170mb - I Ietap Gmina Włocławek

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 170mb - I Ietap Gmina  Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane      Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zuzałka- Kosinowo-Adaminowo długości 110mb- IIetap od km 0+156 do 0+266 Gmina Włocławek

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zuzałka- Kosinowo-Adaminowo długości 110mb- IIetap od km  0+156 do 0+266 Gmina Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

Przetarg na: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Włocławek: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane        Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Telążna leśna długości 300m Gmina Włocławek.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna leśna długości 300m Gmina Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane      Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie [...]

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo długości 250 mb .

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo długości 250  mb OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane        Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.   Ogłoszenie [...]

Przetarg: Przebudowa ul. Skrzydlatej w miejscowości Kruszyn Gmina Włocławek

Włocławek: Przebudowa ul. Skrzydlatej w miejscowości Kruszyn Gmina  Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane        Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka­ Smólnik długości 300 mb.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka­ Smólnik długości 300 mb. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  -roboty budowlane        Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek , ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. [...]

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Zuzałka -Kosinowo -Adaminowo

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Zuzałka -Kosinowo -Adaminowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty [...]

Przetarg: przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Włocławek w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: „Nauka szansą dzieci z Gminy Włocławek”...

Włocławek: Przygotowanie i realizacja  zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Włocławek w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn. Nauka szansą dzieci z Gminy Włocławek [...]

Przetarg na: budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewa i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - indywidualne ujęcia wody z przyłączami

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY     I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. Adres strony [...]

Przetarg na: zaciągnięcie w roku 2013 długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 1676 801PLN

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 października 2013 roku .Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w [...]

Przetarg na: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI.1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.Adres strony internetowej [...]

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk etap III od km 0+126 do km 0+226

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY     I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. Adres [...]

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka ode. dł. 1805 m - warstwa ścieralna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane        Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  publicznego.     SEKCJA I: [...]

Przetarg na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją...

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane       Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.     SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY     I. 1) [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Mostki - Mursk od km 0+126 do km 0+126.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY     I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. Adres strony [...]

Przetarg na: budowę małej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego położonego na wodach Jeziora Żwirowe Duże w miejscowości Dąb Polski

SEKCJA I: ZAMAWIAJACYI.1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Mursk - Przerytka­ Smólnik

Włocławek:  Przebudowa  drogi gminnej  w miejscowości Mursk- Przerytka- Smólnik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane        Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku...

Włocławek: Budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa  Wieś  i Kruszyn wraz  z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu  Szkół z Oddziałami [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Mursk- Przerytka­ Smólnik

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY      I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, teł. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. Adres strony [...]

Przetarg na: budowę małej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego położonego na wodach jeziora Żwirowe Duże w miejscowości Dąb Polski.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek,  ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek woj. kujawsko-pomorskie,   tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37 1  faks 054 230 53 53.   Adres strony [...]

Przetarg na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie Część Pierwsza Zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży...

Włocławek: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie Część Pierwsza Zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od [...]

Przetarg na: budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewa i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 8 sztuk na terenie gminy.

Zamieszczanie  ogłoszenia: obowiązkowe.    Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.       SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY     I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. [...]

Przetarg na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska

Włocławek: Przebudowa  drogi gminnej  w miejscowości Wistka  Królewska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane        Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg na: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją...

Włocławek: Budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz  z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku [...]

Przetarg na: urządzenie terenów zielonych w miejscowości Kruszyn,remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś

SEKCJA  I: ZAMAWIAJACYI.1) NAZWA  I ADRES:Gmina Włocławek, ul. Królewiecka  7, 87-800 Włocławek,woj. kujawsko­ - pomorskie, tel. 0-54 230 53 00;  230 53 37, faks 054  230  53 53.Adres strony [...]

Przetarg na:odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY     I.1) NAZWAI  ADRES: Gmina Włocławek,ul.  Królewiecka 7, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko- pomorskie,tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. Adres [...]

Przetarg na: przebudowę drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś - nawierzchnia asfaltowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY     I. 1) NAZWA  I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.  Adres strony internetowej [...]

Przetarg na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek.

ZAMAWIAJĄCY Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. (54) 230-53-00        fax. (54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.plFormularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej [...]

Przetarg na Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym oraz realizowanie przekazów pocztowych...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. (54) 230-53-00        fax. (54) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.plFormularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej [...]

Przetarg na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiocławek na 2013 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1238 275,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE)      Sekcja l : Instytucja zamawiająca   I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:   Oficjalna nazwa:  Gmina Włocławek [...]

Przetarg na budowę nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych oczyszczającej ścieki socjalno-bytowe z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, wraz z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Włocławek.

Włocławek: Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu  Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz  z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ściekówOGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU - [...]

Ustny nieograniczony przetarg na na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Modzerowo

OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK                          Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt [...]

Przetarg: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo.

Zamawiający:Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławekwoj. kujawsko - pomorskietel. 54 230 53 00fax. 54 230 53 53Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:   Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z [...]

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Włocławek - nawierzchnia asfaltowa.

Zamawiający:Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławekwoj. kujawsko - pomorskietel. 54 230 53 00fax. 54 230 53 53Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo o długości 1200 m polegająca na wykonaniu [...]

Przetarg: „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 719 946,00 PLN"

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl   2. [...]

Przetarg: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 057 495,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok

ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl Formularz SIWZ [...]

Przetarg: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap”

ZAMAWIAJĄCY   Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl Tryb udzielania [...]

Przetarg: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap”.

Zamawiający:    Gmina Włocławek  ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek tel. (054) 230-53-00  fax. (054) 230-53-53  e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl Tryb udzielania zamówienia:   Do [...]

Przetarg:„Przebudowa drogi gminnej Humlin-Wichrowice – nawierzchnia asfaltowa dł. 714m"

  O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT      1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek tel. (054) [...]

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego - punktu aptecznego na nieruchomości położonej w miejscowości Smólnik

                                                                      [...]

Przetarg:Przebudowa drogi gminnej Mostki – Mursk - Etap II od km 0+226 do km 1+056

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT    1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek tel. (054) [...]

Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją chemiczno- ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie

Ogłoszenie o zamówieniu(Dyrektywa 2004/18/WE)Instytucja zamawiającaNazwa, adresy i punkty kontaktowe:Oficjalna nazwa: Gmina Włocławek Adres pocztowy: Włocławek, ul. Królewiecka 7Miejscowość: Włocławek Kod pocztowy: [...]

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólnik- Kosinowo - Stasin – Wistka Szlachecka - nawierzchnia asfaltowa- dł. 900 mb Gmina Włocławek

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT      1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek tel. (054) [...]

Ogłoszenie z 27 kwietnia 2012 "Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego"

                                                                      [...]

Przebudowa dróg - ulic w miejscowościach Kruszyn i Nowa Wieś : ul. Szmaragdowa, ul. Ametystowa , ul. Diamentowa Gmina Włocławek

  O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT   1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek tel. (054) [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót: „ Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagiewniki”

  O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT    1.  Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek tel. (054) [...]

Ustny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego – punktu aptecznego na nieruchomości położonej w miejscowości Kruszyn

                                                                      [...]

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa mieszanki kruszywa drogowego łamanego wapienno- żwirowego o wymiarach 0/31,5 mm”

  O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW   1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek tel. (054) [...]

Ogłoszenie o przetargu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO

Ogłoszenie o przetargu   OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO Urząd Gminy Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN H9 -21. 1. Nazwa i siedziba jednostki:URZĄD GMINY [...]

Ogłoszenie o przetargu: Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim

O G Ł O S Z E N I EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony [...]

Ogłoszenie o przetargu - Wykonywanie dostaw

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW 1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Ogłoszenie o przetargu - Zarządzanie Nieruchomościami

OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm./, art. 28 , art. 37 ust. 1, art. 38 ust. [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: Przebudowa ulicy Ikara w miejscowości Kruszyn Gmina Włocławek

O G Ł O S Z E N I EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl 2. Przetarg nieograniczony [...]

Ogłoszenie o zamówieniu.

Pobierz plik ogłoszenia [...]

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

OGŁOSZENIEWÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK      Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm./, art. [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: Remont świetlic wiejskich

O G Ł O S Z E N I EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl 2. Przetarg nieograniczony [...]

Ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego - punktu aptecznego na nieruchomości położonej w miejscowości Kruszyn

Ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego - punktu aptecznego na nieruchomości położonej w miejscowości Kruszyn, obręb geodezyjny Kruszyn, gmina Włocławek na okres po 5 lat. Czytaj całość... [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: „Budowa drogi gminnej Warząchewka Polska- Warząchewka Królewska- Gołaszewo od km 0 + 000 do km 3 + 037 teren Gminy Włocławek Nr 190520 C i od km 3 + 037 do km 3 + 680 teren Gminy Kowal Nr 190901 C„

O G Ł O S Z E N I EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa łamanego wapienno – żwirowego o wymiarach

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z [...]

Ogłoszenie o przetargu-usługi.

O G Ł O S Z E N I EO ZAMÓWIENIU – U S Ł U G I Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy [...]

Ogłoszenie o przetargu- Zarządzanie Nieruchomościami..

Włocławek, dnia  28 września  2010 [...]

Ogłoszenie o przetargu- Zarządzanie Nieruchomościami

Drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierża [...]

Ogłoszenie o przetargu-usługi: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 276 801 ,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2010 rok

O G Ł O S Z E N I EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo

O G Ł O S Z E N I EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: OBIEKT: Droga gminna

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl 2. Przetarg nieograniczony w [...]

Ogłoszenie o przetargu-usługi

Gmina Włocławek zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759), o wartości zamówienia poniżej [...]

Ogłoszenie o przetargu- Zarządzanie Nieruchomościami.

Włocławek, dnia 30 lipca 2010r OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK Pobierz ogłoszenie: [...]

Ogłoszenie o przetargu - Zarządzanie Nieruchomościami

Włocławek, dnia 30 lipca 2010r OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK Pobierz ogłoszenie: [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: OBIEKT: Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa i oczyszczalnie ścieków

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Ogłoszenie o przetargu- Budownictwo: OBIEKT : Hala sportowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki- Mursk – etap I od km 1 + 056 do km 1 + 506 „

O G Ł O S Z E N I EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna – odcinek długości 470 mb

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Ogłoszenie o przetargu - Zarządzanie Nieruchomościami: ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Włocławek

Włocławek, dnia  2 czerwca  2010r OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: droga gminna

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: rozbudowa budynku Zespołu Szkól z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7  87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00  fax. (054) 230-53-53  e-mail : [...]

Ogłoszenie przetargu - budownictwo: przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Ładne-Włocławek

O G Ł O S Z E N I EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w [...]

Ogłoszenie o przetargu, budownictwo: Boiska sportowe, świetlice wiejskie

O G Ł O S Z E N I EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w [...]

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego – sklepu na nieruchomości położonej w miejscowości Łagiewniki, obręb geodezyjny Łagiewniki, gmina Włocławek.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 142, poz 1591 / , art. 28 ., art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW  1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7  87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53  e-mail : [...]

Ogłoszenie o przetargu: droga gminna Sykuła

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony [...]

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa odcinka drogi gminnej Warząchewka Nowa-Warząchewka Królewska dł. 913m

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  EO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7  87-800 Włocławektel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl2. [...]

Ogłoszenie o przetargu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn „

O G Ł O S Z E N I EO PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z [...]

Ogłoszenie o przetargu dotyczącego udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr [...]

Przetarg na: Przebudowę drogi gminnej wraz z budową ścieżki ekologicznej o długości 885 mb w m. Dąb Polski – nawierzchnia asfaltowa„od km 0+ 000 do km 0+ 885 o długości 885 m.

O G Ł O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek2. Postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 84/10 , położonej we wsi Ludwinowie , gmina Włocławek.

Włocławek, dnia  8 września   2009  r.  OGŁOSZENIE             Działając  na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 76/19 , położonej we wsi Kruszyn , gmina Włocławek.

Włocławek, dnia  8 września   2009  r. OGŁOSZENIE           Działając  na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 110/3

Włocławek, dnia  8 września   2009  r.  OGŁOSZENIE           Działając  na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 110/3 , położonej we wsi Łagiewniki , gmina Włocławek.

Włocławek, dnia  8 września   2009  r.  OGŁOSZENIE               Działając  na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o [...]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki FSC

URZĄD  GMINY  WŁOCŁAWEK    z siedzibą we  Włocławku ul. Królewiecka 7nr telefonu  230-53-00ogłasza ustny otwarty przetarg  / licytację/ na sprzedaż samochodu marki FSC – STARACHOWICE  STAR  660  o nr rejestracyjnym WKC 7316 [...]

Ogłoszenie o przetargu: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poddębice

O G Ł O S Z E N I EO PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek2. Postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 [...]

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT: Teren Gminy Włocławek

O G Ł O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek2. Postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót: droga gminna w m. Ładne- Józefowo

O G Ł O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót: Świetlice wiejskie wraz z terenami wokół

O G Ł O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z [...]

Przetarg na wykonanie robót: Droga gminna w m. Dąb Polski

OGŁOSZENIEO PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót: Droga gminna w m. Dąb Polski

O G Ł O S Z E N I EO PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót; Droga gminna w m. Nowa Wieś

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr [...]

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT: Dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek „ CPV 44163112-8

O G Ł O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 [...]

Drugi nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Modzerowo

Włocławek  3 marca 2009r. OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK            Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / [...]

Informacja Wójta Gminy Włocławek

Włocławek , dnia 10  marca 2009 r.    INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK   Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. z 2004 r. Nr 261 poz. [...]

Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Warząchewka Polska

Włocławek dnia 18 lutego 2009 r. O G L O S Z E N I E Wójta Gminy Włocławek Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 142, poz [...]

Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Modzerowo

O G L O S Z E N I E Wójta Gminy Włocławek Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 142, poz 1591z późn. zm./,art. 28 , art. 37 [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonywanie robót: Droga gminna w m. Łagiewniki- Warząchewka Nowa

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót: Droga gminna w m. Łagiewniki- Warząchewka Nowa

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót: Drogi gminne w miejscowościach: Markowo, Poddębice, Józefowo- Ładne, Dąb Polski

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót: obiekt - droga gminna

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( [...]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót: "Droga gminna w m. Markowo "

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( [...]

Dostawa fabrycznie nowego autobusu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1).Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek 2) Określenie trybu zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa fabrycznie nowego autobusu z ilością [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk - Popowiczki – roboty bitumiczne

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ładne- Włocławek

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska – Pińczata

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( [...]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót - Boisko Wielofunkcyjne

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( [...]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót - Roboty Bitumiczne

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych ( [...]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót: "Budowa drogi gminnej w miejscowosci Lagiewniki - Warzachewka Nowa dlugosci 900 mb – I Etap (CPV 45233120-6)"

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1.Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych ( [...]

Modernizacja Domu Kultury w Kruszynie

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym

OGŁOSZENIEWójta Gminy Włocławek Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnymI. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 1. Zadanie publiczne na rzecz [...]

metryczka