Przetargi

Przetargi

Przetarg na: dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi...

Ogłoszenie nr 643624-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.   Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza [...]

Przetarg na: dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie (CPV 09.13.51.00-5)”

Ogłoszenie nr 613724-N-2018 z dnia 2018-09-10 r. Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek: Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami [...]

Przetarg na: dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ...

Ogłoszenie nr 614078-N-2017 z dnia 2017-11-10 r. Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w [...]

Przetarg na: dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie (CPV 09.13.51.00-5)

Ogłoszenie nr 589588-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek: Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami [...]

Przetarg na: dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie

Ogłoszenie nr 341219 - 2016 z dnia 2016-11-10 r. Włocławek: „Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku i Zespołu Szkół [...]

Przetarg na: dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie (CPV 09.13.51.00-5)

Ogłoszenie nr 310630 - 2016 z dnia 2016-09-20 r. Włocławek: Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie [...]

Przetarg: dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie ( CPV 09.13.51.00-5)

Włocławek: Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie ( CPV 09.13.51.00-5) Numer ogłoszenia: 235280 - 2015; data zamieszczenia: [...]

Przetarg: dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku...

Włocławek: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w [...]

Przetarg: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na zadania ZADANIE 1 - Dostawa oleju...

Włocławek: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na zadania ZADANIE 1 - [...]

Przetarg: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na zadania ZADANIE 1- Dostawa oleju...

Włocławek: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na zadania ZADANIE 1 [...]

Przetarg na: dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie (CPV 09.13.51.00-5).

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Oświaty , ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2327807, 230 53 00, faks 054 2305353.Adres strony internetowej zamawiającego: [...]

Przetarg na: : Dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie (CPV 09.13.51.00-5)

Włocławek: Dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie (CPV 09.13.51.00-5) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - [...]

Przetarg na: Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Czas na aktywność.

Włocławek: Usługi szkoleniowe  w ramach projektu systemowego  Czas na aktywność OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU- usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.   Ogłoszenie dotyczy: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostaw oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na zadania

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW1.ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zespół Oświaty ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostaw oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na zadania.

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW1.ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zespół Oświaty ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr [...]

Ogłoszenie o zamówieniu:dostawa sprzętu komputerowego do projektu Cyfrowa Szkoła dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie

Kruszyn: Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Cyfrowa Szkoła dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie Numer ogłoszenia: 445592- 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Cyfrowa Szkoła dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie

Kruszyn: Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Cyfrowa Szkoła dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w KruszynieNumer ogłoszenia: 211737 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO AUTOBUSU SZKOLNEGO W ILOŚCI 10.000 LITRÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW 1.ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zespół Oświaty ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieńpublicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW 1.ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zespół Oświaty ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieńpublicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT Zamawiający: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie ul. Szkolna 15, 87-853 Kruszyntel. (54) 252-84-16 fax. (054) 230-53-53 e-mail : [...]

Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Pobierz specyfikacje [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na „Dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na [...]

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  na „Dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na [...]

Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa ciekłego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU   NA Dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie ( CPV 23132000-1)  1. Zamawiający : Gminny Zespół [...]

Sprostowanie przetargu na dostawę Mebli

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem do Zespołu Szkół w Smólniku” (CPV 36150000) W ogłoszeniu jest: 12. Oferty należy składać w terminie do 28.11.2008 roku do godz. [...]

PRZETARG NA DOSTAWĘ MEBLI SZKOLNYCH WRAZ Z MONTAŻEM

O G L O S Z E N I E O PRZETARGU NA DOSTAWĘ MEBLI SZKOLNYCH WRAZ Z MONTAŻEM 1.Zamawiający: Gminny Zespół Oświaty, ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Przetarg na dostawę oleju opałowego

O G L O S Z E N I E GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 82 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SMÓLNIKU I ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI [...]

Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Włocławek

OGŁOSZENIE o wdrożeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) o wartość do 137.000 EURO. 1. Zamawiający:Gminny Zespół [...]

Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 25.000 litrów na sezon grzewczy 2006/2007

OGŁOSZENIE o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy o Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2003 roku (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki [...]

Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 15.000 litrów na sezon grzewczy 2006/2007 dla GZK

OGŁOSZENIE o wdrożeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177) o wartość poniżej 60.000 EURO. 1. Zamawiający:Gminny Zespół Kultury z [...]

Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 103.000 litrów na sezon grzewczy 2006/2007 dla szkół: SP w Kruszynie, SP w Modzerowie, SP w Warząchewce, SP w Skokach Dużych, SP w Smólniku

OGŁOSZENIE o wdrożeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177) o wartość do 60.000 EURO. 1. Zamawiający:Gminny Zespół Oświatyul. [...]

Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 15.000 litrów na sezon grzewczy 2005/2006 na potrzeby GZK Kruszyn

OGŁOSZENIE o wdrożeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177) o wartość poniżej 60.000 EURO. 1. Zamawiający:Gminny Zespół [...]

Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 25.000 litrów na sezon grzewczy 2005/2006

OGŁOSZENIE o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy o Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2003 roku (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki [...]

Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 103.000 litrów na sezon grzewczy 2005/2006 dla szkół: SP w Kruszynie, SP w Modzerowie, SP w Warząchewce, SP w Skokach Dużych, SP w Smólniku

OGŁOSZENIE o wdrożeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177) o wartość poniżej 60.000 EURO. 1. Zamawiający:Gminny Zespół Oświatyul. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek      Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym. I. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 1. Zadania [...]

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek

OGŁOSZENIE o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy o Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2003 roku (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku)1. Zamawiający: SPZOZ Gminy WłocławekKruszynek [...]

Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 15.000 litrów na sezon grzewczy 2004/2005 na potrzeby GZK Kruszyn

OGŁOSZENIE o wdrożeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177) o wartość poniżej 60.000 EURO. 1. Zamawiający:Gminny Zespół [...]

Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów na sezon grzewczy 2004/2005.

OGŁOSZENIE o wdrożeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177) o wartość poniżej 60.000 EURO. 1. Zamawiający:Samodzielny Publiczny Zakład [...]

Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 116.000 litrów na sezon grzewczy 2004/2005 dla szkół: SP w Kruszynie, SP w Modzerowie, SP w Warząchewce, SP w Skokach Dużych, SP w Smólniku.

OGŁOSZENIE o wdrożeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177) o wartość poniżej 60.000 EURO. 1. Zamawiający:Gminny Zespół Oświatyul. [...]

Przetarg nieograniczony na zakup oleju opałowego

OGŁOSZENIE o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku (Dz.U. Nr 72 poz. 664 z 2002 roku - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 1. [...]

metryczka