2010

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek oraz nadania jej regulaminu pracy. Pobierz Zarzadzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 11:14:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku w Urzędzie Gminy Włocławek Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:02:30 Informację zaktualizowano 2010-07-23 08:24:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 lutego 2010r w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za wynajem sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włocławek,znajdującej się w budynku B, ul. Królewiecka 7.

Pobierz Załącznik "Umowa"

Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:04:33, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01 czerwca 2010r w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 08:23:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 maja 2010r w sprawie wyznaczenia Pani Lidii Pawlak, w zastępstwie Pana Kamila Wieczorka podczas jego nieobecności,jako osobę odpowiedzialną za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczania na stronie głównej BIP oraz powiadamiania tego ministra o zmianach w treści tych informacji i dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie podmiotowej BIP Gminy Włocławek Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 13:04:46, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 lipca w sprawie pełnomocnictwa do wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 14:50:08 Informację zaktualizowano 2010-09-30 15:15:57, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2010r w sprawie przygotowania i dokonania oceny dokumentów niearchiwalnych przeznaczonych do zniszczenia z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.(głosowanie ponowne). Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 15:13:03, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Włocławek Instrukcji punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS)

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Załączniki

Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 15:26:20 Informację zaktualizowano 2010-09-30 15:28:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 października
2010r w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji,
nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy
Włocławek. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 14:07:30 Informację zaktualizowano 2010-12-13 23:15:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 03 grudnia 2010r w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 23:11:48 Informację zaktualizowano 2010-12-13 23:12:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 03 grudnia 2010r w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 23:14:27 Informację zaktualizowano 2010-12-13 23:14:43, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (21 stycznia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (21 stycznia 2010, 12:45:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3262