2009

Zarządzenie NR 0152/1/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 05.01.2009r w sprawie dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z pracą pracowników na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Włocławek,Gminnym Zespole Oświaty i podległym Zespołom Szkół w Kruszynie i Smólniku oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 17:52:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/2/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 05.01.2009r w sprawie zakazu wnoszenia,spożywania przez pracowników napojów alkoholowych w miejscu wykonywania pracy,stawiania się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu oraz zakazu stosowania lub wykonywania pracy pod wpływem środków odurzających a także konsekwencji za złamanie powyższych zakazów w miejscach świadczenia pracy. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 17:58:48 Informację zaktualizowano 2009-05-14 17:59:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/3/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15.01.2009r w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej na okres od dnia 15 stycznia 2009 roku do odwołania. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:01:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/4/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30.01.2009r w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:02:59, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/5/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30.01.2009r w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:03:55 Informację zaktualizowano 2009-05-14 18:06:21, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/6/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 09.03.2009r w sprawie inwentaryzacji Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:05:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/7/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 09.03.2009r w sprawie inwentaryzacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:07:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/8/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 09.03.2009r w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Włocławek. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:09:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/9/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 marca 2009r w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:10:00 Informację zaktualizowano 2009-05-28 13:06:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/10/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 marca 2009r w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Włocławek Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:10:09 Informację zaktualizowano 2009-05-28 13:12:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/11/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 kwietnia 2009r w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Włocławek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Załączniki

Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:10:17 Informację zaktualizowano 2010-09-14 14:21:51, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/12/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30.04.2009r w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Załączniki

Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:19:41 Informację zaktualizowano 2010-09-14 14:24:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/13/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30.04.2009r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Włocławek Regulaminu okresowej oceny pracowników.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Załączniki

Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 18:25:00 Informację zaktualizowano 2010-09-14 14:44:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/14/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30.04.2009r w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009r. w Urzędzie Gminy Włocławek pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:07:17, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/15/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22.06.2009r w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:14:40, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/16/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22.06.2009r w sprawie opracowania Planu ochrony informacji niejawnych.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Załączniki

Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:19:00 Informację zaktualizowano 2010-09-14 14:48:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/17/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26.06.2009r w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Włocławek.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Załączniki

Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:22:54 Informację zaktualizowano 2010-09-14 15:01:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/18/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26.06.2009r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Załączniki

Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:27:09 Informację zaktualizowano 2010-09-14 15:11:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/19/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8.10.2009r w sprawie przygotowania i dokonania oceny dokumentów niearchiwalnych przeznaczonych do zniszczenia z wyborów do Paramentu Europejskiego ,przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:07:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/20/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14.10.2009r w sprawie powołania komisji do oceny prac konkursowych. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:09:57 Informację zaktualizowano 2009-12-18 08:10:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/21/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7.12.2009r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania projektów uchwał i zarządzeń. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:12:59, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/22/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7.12.2009r w sprawie powołania komisji do oceny prac konkursowych. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:19:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/23/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9.12.2009r w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Załączniki

Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 23:33:47 Informację zaktualizowano 2010-09-14 15:26:30, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie NR 0152/24/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22.12.2009r w sprawie inwentaryzacji rocznej według stanu na 31.12.2009r. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-08-26 00:26:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
``
Zarządzenie NR 0152/25/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22.12.2009r w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-25 23:38:54 Informację zaktualizowano 2010-09-15 08:40:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (14 maja 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (14 maja 2009, 11:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6601