Ogłoszenie o zamówieniu : Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej ul. Tulipanowa, Nowa Wieś

Ogłoszenie (140kB) pdf
SWZ (510kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (80kB) pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (150kB) pdf
Informacja z otarcia ofert (112kB) pdf

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak-Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (31 sierpnia 2021)
Opublikował: Piotr Dobiński (1 września 2021, 14:43:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (16 września 2021, 22:13:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 114