Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek o debacie nad raportem o stanie Gminy Włocławek za 2019 r.ZAWIADOMIENIE
PRZEWODNICZACEGO RADY GMINY WŁOCŁAWEK

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano obrady XXII Sesji Rady Gminy Włocławek.

W porządku obrad przewidziano, m.in. następujące punkty:
- Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2019 r.”,
- Debata nad „Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2019 r.”

Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Jednocześnie, w myśl art. 28 aa ust. 7 i ust. 8 cytowanej ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, które powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Z treścią „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2019 r.” można zapoznać  się w Urzędzie Gminy Włocławek w godzinach urzędowania. Ponadto „Raport o stanie Gminy Włocławek za 2019 r.” został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek w zakładce „Raport o stanie Gminy Włocławek” oraz w BIP.

W celu zatem ułatwienia mieszkańcom Gminy Włocławek skorzystania  z przysługującego prawa zabrania głosu w debacie oraz zapoznania się z treścią raportu, poniżej zamieszczono do pobrania wzór Zgłoszenia do udziału w debacie oraz odnośnik  do „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2019 r.”.Pobierz skan zawiadomienia (283kB) pdf
Pobierz Raport o Stanie Gminy Włocławek za 2019 r. (4279kB) pdf
Pobierz Wzór Zgłoszenia (206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Dobiński (23 czerwca 2020)
Opublikował: Piotr Dobiński (23 czerwca 2020, 11:12:02)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (23 czerwca 2020, 12:30:20)
Zmieniono: Korekta załącznika zgłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 367