rok 2009

Informacja na temat "Załączników"
Aby otrzymać załącznik do określonej uchwały prosimy o nadesłanie emaila na adres urzad@gmina.wloclawek.pl ze słówkiem w temacie wiadomości "uchwała" oraz treścią wyraźnie określającą numerem uchwały jak i datą jej wydania .
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:39:30, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/178/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmian do budżetu na 2009r. Pobierz skan (219kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:14:52, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/179/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2009r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Pobierz skan (196kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:16:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/180/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2009r. na budowę wodociągów Pobierz skan (201kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:17:11, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/181/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie omówienia wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Elżbietowo, Murzynowo, Smólsk , Kruszynek, Łagiewniki, Kruszyn, Kolonia Dębice, Telążna Stara i Talążna Leśna. Pobierz skan (338kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:20:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/182/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wystąpienia o zmianę i zniesienie urzędowych nazw miejscowości Pobierz skan (541kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:21:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/183/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2009-2020 Pobierz skan (139kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:23:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/184/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie nadania nazw uliz na terenie Gminy Włocławek w miejscowości Dąb Polski Pobierz skan (207kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:24:17, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/185/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/258/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30.01.2006r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku Pobierz skan (377kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:26:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/186/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznania pomocy w formie sprawienia pogrzebu Pobierz skan (182kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:27:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/187/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek na 2009r. Pobierz skan (186kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:29:03, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/188/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r Pobierz skan (185kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:29:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/189/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadań wychowania przedszkolnego Pobierz skan (205kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:30:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXV/190/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Gminy Włocławek dotyczącego modernizacji włocławskiej tamy i zaniechania budowy programu na Wiśle Pobierz skan (166kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 12:31:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXVI/ 191/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: zmian do budżetu na 2009 rok.
Pobierz skan (5085kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:02:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA NR XXVI/192/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek – Kruszyn – Choceń ( od km 0+000 do km 1+850, następnie od km 2+650 do km 3+100, od km 3+400 do km 4+177 oraz od km 4+183 do km 13+590) ” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.
Pobierz skan (212kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:03:17 Informację zaktualizowano 2009-04-01 09:40:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXVI/193/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: rozpatrzenia wezwania radnego Krzysztofa Śmietany do usunięcia naruszenia prawa
Pobierz skan (291kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:03:57, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXVI/194/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: rozpatrzenia wezwania radnego Krzysztofa Śmietany do usunięcia naruszenia prawa
Pobierz skan (265kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:04:37, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXVI/195/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadań wychowania przedszkolnego.
Pobierz skan (195kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:05:34, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXVI/196/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/98/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, nadania aktu założycielskiego i statutu
Pobierz skan (374kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:06:27, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXVI/197/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania na cele sakralne nieruchomości położonej w Modzerowie.
Pobierz skan (151kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:07:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXVI/198/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009r.w sprawie: w sprawie określenia wysokości składki dla Kujawsko –Dobrzyńskiego Związku Gmin
Pobierz skan (160kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:08:03, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXVI/199/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: odmowy przejęcia pojazdu na własność gminy
Pobierz skan (281kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:08:56 Informację zaktualizowano 2009-04-01 09:41:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA NR XXVII/200/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek – Kruszyn – Choceń ( od km 0+000 do km 1+850, następnie od km 2+650 do km 3+100, od km 3+400 do km 4+177 oraz od km 4+183 do km 13+590) ” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.
pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:10:11, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 kwietnia 2009r.
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2008 rok 
Pobierz skan (783kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 19:51:49, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXVIII/203/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 kwietnia2009r.w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach 
Pobierz skan (238kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 19:53:11, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXVIII/204/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 kwietnia 2009r.w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
Pobierz skan (1479kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 19:53:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXIX/205/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2009r. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:04:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXIX/206/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Włocławek na 2010 r. funduszu sołeckiego 
Pobierz skan (94kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 12:47:22 Informację zaktualizowano 2009-09-29 12:47:49, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Włocławek umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Włocławski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 12:53:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
Pobierz skan (1159kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 12:54:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, zwanymi dalej Funduszem Zdrowotnym. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 12:55:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIX/210/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Włocławek 
Pobierz skan (2994kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:27:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXIX/211/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Nowa Wieś 
Pobierz skan (188kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:10:08, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXIX/212/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:10:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXIX/213/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Skokach Dużych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:11:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXX/214/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2009r. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:06:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXI/215/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 04.09.2009r. w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2009r. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:08:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXI/216/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 04.09.2009r. w sprawie: Zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2010 r. na przebudowę drogi gminnej wraz z budową ścieżki ekologicznej w miejscowości Dąb Polski pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:11:01, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXI/217/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 04.09.2009r. w sprawie: Zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach działania Odnowa Wsi ... pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:13:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXI /218 / 09 Rady Gminy Włocławek z dnia 04.09.2009 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Włocławek. 
Pobierz skan (1480kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:15:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Włocławek 
Pobierz skan (8192kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:28:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXI/220/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek” 
Pobierz skan (1271kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:19:51, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXI/221/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek” 
Pobierz skan (1164kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:20:22, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXI/222/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r.w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pobierz skan (961kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:21:01, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXI/223/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
Pobierz skan (432kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:22:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXXI/224/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnychprzy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włocławek pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-08-20 10:21:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
Pobierz skan (196kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:23:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXXII/226/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2009r. Pobierz skan (5126kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:14:58, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA NR XXXII/227/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 września 2009r. w sprawie: powierzenia Gminie Brześć Kujawski zadania zarządzania publiczną drogą gminną 
Pobierz skan (646kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:15:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXII/228/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 września 2009r. w sprawie: współdziałania z Gminą Brześć Kujawski w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. Przebudowa drogi gminnej Brześć Kujawski – Smólsk oraz udzielenia Gminie Brześć Kujawski pomocy finansowej. 
Pobierz skan (235kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:35:17, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA NR XXXII/229/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 września2009r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. Przebudowa drogi gminnej Smólnik-Kosinowo- Stasin- Wistka Szlachecka 
Pobierz skan (171kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:32:12 Informację zaktualizowano 2009-09-29 13:32:28, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXIII/230/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały o współdziałaniu z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek – Kruszyn – Choceń ( od km 0+000 do km 1+850, następnie od km 2+650 do km 3+100, od km 3+400 do km 4+177 oraz od km 4+183 do km 13+590) ” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej. 
Pobierz skan (273kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:31:21, wprowadzający: Kamil Wieczorek
``
UCHWAŁA Nr XXXIII/230/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały o współdziałaniu z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek – Kruszyn – Choceń ( od km 0+000 do km 1+850, następnie od km 2+650 do km 3+100, od km 3+400 do km 4+177 oraz od km 4+183 do km 13+590) ” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.
Pobierz skan (273kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:23:59 Informację zaktualizowano 2009-12-24 11:12:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
``
UCHWAŁA Nr XXXIV/232/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek” 
Pobierz skan (789kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:27:41 Informację zaktualizowano 2010-07-29 12:01:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXXIV/233/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009r.w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”
Pobierz skan (831kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:28:40, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXIV/234/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009r.w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pobierz skan (996kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:29:46, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA NR XXXIV/ 235 /09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 roku w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonej w miejscowości Kruszyn.
Pobierz skan (149kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:30:54 Informację zaktualizowano 2009-12-18 08:31:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXXIV/236/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października w sprawie zaopiniowania projektu "Planu ochrony dla rezerwatu przyrody Gościąż" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:31:59 Informację zaktualizowano 2009-12-24 09:35:31, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXXV/237/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2010r. na zakup lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP w Kruszynie pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:32:07 Informację zaktualizowano 2009-12-24 09:41:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXXV/238/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu przyjętego w budżecie na 2009 rok. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:32:13 Informację zaktualizowano 2009-12-24 09:31:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXXV/239/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009r w sprawie zmian do budżetu na 2009 rok.
Pobierz skan (7099kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:32:26 Informację zaktualizowano 2009-12-24 08:57:22, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA NR XXXV/240/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym podatku. 
Pobierz skan (613kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:33:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXV/241/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. 
Pobierz skan (420kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:35:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXV/242/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2010 rok. 
Pobierz skan (166kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:36:09 Informację zaktualizowano 2009-12-18 08:37:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXV/243/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek na 2010 rok.
Pobierz skan (193kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:38:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXV/244/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009r.w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże, działki o nr ewidencyjnym 43 i 44/1.
Pobierz skan (576kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:39:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA NR XXXV/245/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2010r. 
Pobierz skan (1079kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:41:11, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXV/246/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 r.w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach 
Pobierz skan (187kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:41:57, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXV/247/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 r.w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla zakładu budżetowego Gminy Włocławek – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach dla odbioru i oczyszczania ścieków w Modzerowie i Smólniku 
Pobierz skan (215kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 08:42:43, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXV/248/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 r.w sprawie: przystąpienia Gminy Włocławek do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1 
Pobierz skan (173kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 10:14:44 Informację zaktualizowano 2011-07-27 10:59:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVI/249/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie : budżetu na 2010 rok Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 08:50:36 Informację zaktualizowano 2011-03-14 08:52:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie : zmian do budżetu na 2009 rok Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 08:51:36 Informację zaktualizowano 2011-03-14 08:52:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVI/251/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXIII/258/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 08:54:36 Informację zaktualizowano 2011-03-14 08:55:22, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVI/252/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie :uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
Pobierz skan (1506kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 09:35:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVI/253/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie : "Programu wspólpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 09:45:36, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (25 lutego 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (25 lutego 2009, 14:33:13)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (18 stycznia 2013, 09:38:50)
Zmieniono: Aktualizacja załączników z powodu zmiany serwera ftp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2776