rok 2008

Informacja na temat "Załączników"
Aby otrzymać załącznik do określonej uchwały prosimy o nadesłanie emaila na adres urzad@gmina.wloclawek.pl ze słówkiem w temacie wiadomości "uchwała" oraz treścią wyraźnie określającą numerem uchwały jak i datą jej wydania .
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:40:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XV/96/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skokach Dużych
pobierz 34,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 13:57:32 Informację zaktualizowano 2008-03-18 14:00:17, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Helena Kuraczyk
Uchwała Nr XV/97/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Warząchewce
pobierz 34,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 14:00:07 Informację zaktualizowano 2008-03-18 14:00:50, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Helena Kuraczyk
Uchwała Nr XV/98/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, nadania aktu założycielskiego i statutu
pobierz 89,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 14:02:18, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Helena Kuraczyk
Uchwała Nr XV/99/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek na rok 2008
pobierz 29,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 14:03:41 Informację zaktualizowano 2008-03-18 14:13:16, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Elżbieta Grzegórska
Uchwała Nr XV/100/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 luty 2008 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
pobierz 29,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 14:04:48 Informację zaktualizowano 2008-03-18 14:13:06, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Elżbieta Grzegórska
Uchwała Nr XV/101/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Włocławek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki pobierz 36,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 14:06:04, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Roman Gołębiewski
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Kujawsko-Dobrzyński Związek Gmin"
pobierz 213,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 14:08:52, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Włocławek
pobierz 61,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 14:09:42, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Małgorzata Świderska
Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Włocławek do współpartnerstwa 15 gmin z Niepublicznym Ośrodkiem Edukacyjnym EDU-JETTER w projekcie PO KL priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 na konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 1/POKL/911/2008 „Przedszkole na Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej"
pobierz 27,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 14:10:55, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XV/105/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmian do budżetu na 2008 rok
pobierz 191,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 14:12:45 Informację zaktualizowano 2008-03-18 14:12:56, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr XVI/106/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Modzerowie
pobierz 34,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-04-18 11:45:54, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Helena Kuraczyk
Uchwała Nr XVI/107/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2007 r.
pobierz 29,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-04-18 11:47:33, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVI/108/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 kwiecień 2008 r. w sprawie zmian do budżetu na 2008 rok
pobierz 150,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-04-18 11:48:51, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr XVI/109/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej przez pracodawców wartości jednego punktu w złotych dla celów określenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek
pobierz 42,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-04-18 11:49:48, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Krystyna Wojcieszyńska
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Gminnego Zespołu Kultury z siedzibą w Kruszynie oraz likwidacji fili Gminnej Biblioteki Publicznej w Modzerowie
pobierz 39,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-04-18 11:51:41, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Lidia Pawlak
Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku
pobierz 38,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-04-18 11:53:02 Informację zaktualizowano 2008-04-18 11:53:19, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/112/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2008r.w sprawie rozpatrzenia wezwania radnego Krzysztofa Śmietany do usunięcia naruszenia prawa
Czytaj całość...(PDF) (787kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 22:49:37 Informację zaktualizowano 2008-06-23 22:50:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XVII/113/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Modzerowie do usunięcia naruszenia prawa
Czytaj całość...(PDF) (597kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 22:54:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włocławek oraz określenia granic ich obwodów
Czytaj całość...(PDF) (702kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 23:04:40, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XVII/115/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/222/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie
Czytaj całość...(PDF) (170kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 23:18:58, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XVII/116/08 Rady Gminy Włocławek Z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/258/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku
Czytaj całość...(PDF) (157kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 23:20:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XIX/119/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne-Włocławek – roboty bitumiczne”
Czytaj całość...(PDF) (178kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 07:51:02 Informację zaktualizowano 2008-10-31 07:54:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XIX/120/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk – roboty bitumiczne”
Czytaj całość... (PDF) (182kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 07:53:25 Informację zaktualizowano 2008-10-31 07:54:36, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XIX/121/08Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska – Pińczata – roboty bitumiczne”
Czytaj całość... (PDF) (181kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 07:56:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XIX/123/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Włocławek
Czytaj całość... (PDF) (337kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 07:57:12 Informację zaktualizowano 2008-10-31 07:59:58, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XIX/124/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie: oddania w dzierżawę budynku po byłej Szkole Podstawowej w Warząchewce Polskiej położonej na działce nr 251 , w drodze bezprzetargowej.
Czytaj całość... (PDF) (999kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 07:59:27 Informację zaktualizowano 2008-10-31 08:00:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XIX/125/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie: oddania w dzierżawę budynku po byłej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Modzerowie położonej na działce nr 410/3 , w drodze bezprzetargowej
Czytaj całość... (PDF) (1007kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:01:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XIX/126/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr II/17/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznania Radnym Gminy Włocławek oraz diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek. 
pobierz (148kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-26 12:25:56, wprowadzający: Michał Szymczak

UCHWAŁA Nr XIX/127/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznania sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży
Czytaj całość... (PDF) (118kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:09:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XIX/128/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Włocławek
Czytaj całość... (PDF) (236kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:09:53, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XIX/129/08 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Włocławek.
Pobierz skan (1032kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:10:36, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XIX/130/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/115/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/222/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie
Pobierz skan (391kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:11:40, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XX/133/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2008 roku w sprawie : udzielenia poręczenia na zaciągany przez Spółdzielnię Mieszkaniowo- Administracyjna ,, Osiedle” Świętosław 6a. kredyt bankowy
Pobierz skan (167kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:13:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2008r. w sprawie : nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek w miejscowości Nowa Wieś
Uchwała Nr 135.doc
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:15:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XX/136/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2008r. w sprawie : nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek w miejscowości Kruszyn.
Pobierz skan (174kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:15:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XX/138 /08 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2008r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże, działka o nr ewidencyjnym 43.
Pobierz skan (542kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:16:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XX/140/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2008r.
w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Włocławek
Pobierz skan (105kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:22:33, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 październik 2008 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XX/133/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 19.09.2008r. w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągany przez Spółdzielnię Mieszkaniowo- Administracyjną „Osiedle” Świętosław 6a na kredyt bankowy.
Pobierz skan (164kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:24:30, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kosinowie
Pobierz skan (170kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:25:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/144/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Modzerowie
Pobierz skan (174kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:25:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/145/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Skokach Dużych
Pobierz skan (173kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:26:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/146/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonych we wsi Świętosław , obręb geodezyjny Dobra Wola
Pobierz skan (181kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:26:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA NR XXI/147/08Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Pobierz skan (1273kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:29:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/148/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego Gminy Włocławek – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach dla odbioru i oczyszczania ścieków w Modzerowie i Smólniku

Pobierz skan (211kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:29:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/149/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach
Pobierz skan (192kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:31:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/150/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/88/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Pobierz skan (250kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:33:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/151/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008r. w sprawie : zmiany Uchwały nr XVII/114/08 Rady Gminy Włocławek, z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włocławek oraz określenia granic obwodów
Pobierz skan (232kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:41:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/152/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008r. w sprawie: zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.
Pobierz skan (317kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:45:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/153/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie: odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.
Pobierz skan (148kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:48:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXI/154/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie
Pobierz skan (166kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:49:34, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXII/157/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Pobierz skan (298kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 11:43:51 Informację zaktualizowano 2009-01-06 11:45:27, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. i zwolnień w tym podatku.
Pobierz skan (355kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 11:45:08, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXII/159/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek na 2009 rok
Pobierz skan (204kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 11:46:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXII/158/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2009 rok.
Pobierz skan (174kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 11:47:08, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXII/161/08 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009”.
Pobierz skan (705kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-04 08:21:23 Informację zaktualizowano 2009-02-04 08:21:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXII/162/08 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie : likwidacji Filii Biblioteki w Modzerowie.
Pobierz skan (148kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-04 08:22:31, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXII/163/08 RADA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie: podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Zespołu Kultury z siedzibą w Kruszynie i utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku.
Pobierz skan (1296kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-04 08:23:13 Informację zaktualizowano 2009-02-04 08:26:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXII/164/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28listopada 2008r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Pobierz skan (1225kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-04 08:23:55 Informację zaktualizowano 2009-02-04 08:26:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA NR XXII/165/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie : określenia zasad i trybu przyznania pomocy w formie sprawienia pogrzebu
Pobierz skan (205kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-04 08:24:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIII/167/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu na rok 2009
Pobierz skan (426kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-04 11:36:12 Informację zaktualizowano 2009-02-04 11:37:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIII/168/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Modzerowo na lata 2008-2015" Pobierz skan (548kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:24:29 Informację zaktualizowano 2009-02-25 11:25:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIII/169/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dąb Polski na lata 2008-2015" Pobierz skan (183kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:26:28, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIII/170/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Włocławek Pobierz skan (322kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:27:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIII/171/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Warząchewce Polskiej. Pobierz skan (239kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:29:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2008r. Pobierz skan (254kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:31:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIV/173/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Włocławek Pobierz skan (247kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:33:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIV/174/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Pobierz skan (177kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:34:30, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIV/175/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Włocławek w latach 2008 - 2015 Pobierz skan (160kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:36:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznania pomocy w formie sprawienia pogrzebu Pobierz skan (297kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:37:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek


Uchwała Nr XXIV/177/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania radnego Krzysztofa Śmietany do usunięcia naruszenia prawa Pobierz skan (265kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:38:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (25 lutego 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (25 lutego 2009, 14:32:06)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (26 września 2016, 12:25:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3105