Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r. - Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Włocławek 
z dnia 10 stycznia 2019 r. 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.

I. Rodzaj zadania w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
    1. Zadanie publiczne – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie w s p a r c i a:
 
-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”.

 
2. Dofinansowanie zadania
-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”.
obejmować będzie tylko:
1)    koszty transportu;
2)    koszty wstępu do obiektów kultury,
3)    koszty biletów na spektakle teatralne, wystaw teatralnych,
4)    koszty prelekcji o teatrze,
5)    koszty wyżywienia, noclegów,
6)    ubezpieczenie.
 
II. Kwota na zadanie ogółem – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Czytaj całość... (758kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (10 stycznia 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (10 stycznia 2019, 08:11:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263