Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Włocławek 
z dnia 3 stycznia 2019 r. 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w formie wsparcia.
 
I. Rodzaj zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


1. Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:
 
1)    „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2019 r.”,
 
2)    „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r.”,
 
3)    „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2019 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,
 
4)    „Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

Czytaj całość... (2226kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (3 stycznia 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (3 stycznia 2019, 13:30:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232