Komunikat Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wysokości i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 Publikacja w Biuletynie Informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nastąpiła w dniu 7 listopada 2018 r.

Taryfa wchodzi w życie, zgodnie z art. 24 f, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017, poz. 328 ) po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 15 listopada 2018 r.


Pobierz skan... (1457kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Robert Chciuk - Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (28 września 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (8 listopada 2018, 10:25:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191