Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania publicznego o charakterze gminnym, rodzaj zadania działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – smakowanie kultury”.
Zostały wybrane następujące oferty i przyznano dotacje:
1. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” Nowa Wieś:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – smakowanie kultury. Udział w spektaklu „Piloci” w teatrze Roma”- przyznana kwota dotacji 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych),
2. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” Józefowo:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – smakowanie kultury. Poznajemy się na kulturze, tradycji i historii”- przyznana kwota dotacji 3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Pobierz skan... (293kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (26 marca 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (26 marca 2018, 13:11:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208