Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych o charakterze gminnym w 2018 r.– rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2018 r.”,
-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2018 r.”,
-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2018 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,
-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.
Zostały wybrane następujące oferty i przyznano dotacje:
1. Ludowy Zespół Sportowy „KUJAWIAK” Kruszyn:
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2018 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” przyznana kwota dotacji – 31.000,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych);
  2. Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Smólnik:
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2018 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” przyznana kwota dotacji – 31.000,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych);
  3. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik:
„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 2018 r.” przyznana kwota dotacji – 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych);
  4. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik:
„Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2018 r.” przyznana kwota dotacji –  3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięć złotych);
  5. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik:
„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych z badmintona - TON nadaje Badminton.” przyznana kwota dotacji – 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych);
  6. Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN”:
 „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2018 r. „Zdrowo i sportowo” przyznana kwota dotacji – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych);
  7. Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN”:
„Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2018 r. – Turniejowo na sportowo” przyznana kwota dotacji – 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych);
  8. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada”:
 „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2018 r. - Razem na boisku” przyznana kwota dotacji – 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych);
  9. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada”:
 „Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych - Ćwiczyć każdy powinien” przyznana kwota dotacji – 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych);
  10. Stowarzyszenie Wiejskie „Świętosław”:
„AKTYWNY-ZDROWY-ŚWIADOMY” przyznana kwota dotacji – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
  11. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”:
 „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2018 r.- Józefowo na sportowo” przyznana kwota dotacji – 1.000,00 zł (słownie: tysiac złotych);
  12. Stowarzyszenie Miłośników Jeździectwa i Hipoterapii KUCYKOLANDIA:
 „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2018 r.- Szkolenie jeździeckie dzieci i młodzieży – Lato w Kucykolandii” przyznana kwota dotacji – 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

Pobierz skan... (700kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (12 lutego 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (12 lutego 2018, 20:29:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (13 lutego 2018, 08:47:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 302