Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 września 2017 r.

Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2018”, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać pisemne opinie w sprawie projektu
w terminie od dnia 15.09.2017 r. do 10.10.2017 r. 
Opinie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, faksem na numer 54 230 53 53 lub na adres e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl.

Pobierz skan... (198kB) pdf

Projekt uchwały (20kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (15 września 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (15 września 2017, 09:29:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226