Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 grudnia 2016 r.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.
 
I. Rodzaj zadań: wspieranie.
    1. Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:
 
-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2017 r.”,
 
-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2017 r.”,
 
-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2017 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,
 
-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.
 
2. Dofinansowanie zadania
„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów           
dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2017 r.”
obejmować będzie tylko:
1.     koszty promocji imprezy,
2.     koszty zakupu strojów sportowych,
3.     koszty zakupu pucharów, medali, nagród rzeczowych przeznaczonych na imprezę,
4.     koszty wynajmu obiektów sportowych,
5.     koszty obsługi sędziowskiej imprezy,
6.     koszty obsługi imprez, w tym: przygotowanie obiektu, obsługa techniczna, transport, opieka medyczna,
7.     wyżywienie zawodników, uczestników w związku z imprezą sportową, sportowo-rekreacyjną, udziałem w zawodach,
8.     pokrycie kosztów udziału w zawodach,
9.     koszty transportu zawodników na zawody i imprezy sportowe,
10.    ubezpieczenie.
 
3. Dofinansowanie zadania

Czytaj całość... (739kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (20 grudnia 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (20 grudnia 2016, 08:08:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248