OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek.
Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.

I. Rodzaj zadań : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   
1.Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a :
-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2015 r.”,
-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2015 r.”.
- „Udział zespołów dorosłych i młodzieży  z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2015roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”.
II. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 90 000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji.Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów :Podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów). Wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.Możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna.Rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach.Oceny możliwości realizacji zadania.

Czytaj całość... (378kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (15 stycznia 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (15 stycznia 2015, 14:37:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 817