Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert.

Informuję, że w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym, rodzaj zadania – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia wybrano niżej wymienione oferty i przyznano dotację. 
1)„Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych na terenie Gminy Włocławek w 2014 roku” została wybrana oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Na realizację wyżej wymienionego zadania przyznano dotację w wysokości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie.
2)„Integracja lokalna poprzez modernizację i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smólnik, w której organizuje się uroczystości i imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Włocławek w 2014 r.” została wybrana oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku. Na realizację wyżej wymienionego zadania przyznano dotację w wysokości 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku.

Pobierz skan (295kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (18 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (19 lutego 2014, 08:16:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1147