Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy  Włocławek. 
 
Wójt Gminy Włocławek 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym. 
 
I. Rodzaj  zadania : działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności  lokalnych.                                                    .

Zadania publiczne na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych w formie w s p a r c i a :
 
1."Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych na terenie Gminy Włocławek w 2014 r.".
 
2."Integracja lokalna poprzez modernizację i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smólnik, w której organizuje się uroczystości i imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Włocławek w 2014 r."
 
II. Kwota na zadania ogółem -17.000,00. zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) w tym:
zadanie  nr 1 kwota 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złoty),
zadanie  nr 2 kwota 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 
III. Zasady  przyznawania dotacji.
Dotacja  może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów 
1.Podania całkowitego kosztu  realizacji  zadania (kalkulacja kosztów).
2.Wielkość środków finansowych własnych  podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.
3.Możliwości finansowe gminy, określone w uchwale  budżetowej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -17 tys. zł.
4.Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach.
5.Ocena  możliwości realizacji  zadania. IV. Termin  i warunki realizacji zadania.
1.Zadanie winno  być wykonane w roku 2014,  a szczegółowy  termin realizacji  zostanie określony w umowie.
2.Zadanie winno  być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami  i przepisami, w zakresie  opisanym w ofercie.

Pobierz skan (781kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (14 stycznia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (14 stycznia 2014, 16:34:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1389