Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Włocławek. 
 
Wójt Gminy Włocławek 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
o charakterze gminnym. 
 
I. Rodzaj zadań : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
1.Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a :
 
-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2013 r.”,
 
-„Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego w 2013 r.”.
 
- „Udział zespołów dorosłych i młodzieży  z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2013roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”.
 
II. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 60 000,00 zł. (słownie : sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów :
1. Podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów).
2. Wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.
3. Możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej
w ramach działu Kultura Fizyczna.
4. Rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach.
5. Oceny możliwości realizacji zadania.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Pobierz skan (764kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (10 stycznia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (11 stycznia 2013, 08:10:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1702