rok 2007

Uchwała Nr IV/31/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2007 rok pobierz załączniki 68,0kB pobierz 53,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-03-30 08:18:50 Informację zaktualizowano 2007-03-30 08:31:22, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Angelika Muratow
Uchwała Nr IV/32/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok pobierz 321,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-03-30 08:21:44, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Angelika Muratow
Uchwała Nr IV/33/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek na rok 2007 pobierz 519,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-03-30 08:23:44, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Angelika Muratow
Uchwała Nr IV/34/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modzerowo, gmina Włocławek, powiat włocławski
pobierz uchwałę 53,0kB,
pobierz załączniki 15,0kB,
pobierz plan zagospodarowania (6378kB) jpg

Data wprowadzenia informacji 2007-03-30 08:30:01 Informację zaktualizowano 2007-04-16 09:36:48, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Angelika Muratow
Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok pobierz 61,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-04-02 09:27:20, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Angelika Muratow
Uchwała Nr V/36/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-04-02 09:28:45, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Angelika Muratow
Uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-04-02 09:29:34, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Angelika Muratow
Uchwała Nr V/38/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/07 z dnia 23.01.2007 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok pobierz 39,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-04-02 09:30:30, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Angelika Muratow
Uchwała Nr V/39/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek na rok 2007 pobierz 97,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-04-02 09:31:44, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Angelika Muratow
Uchwała Nr V/40/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek do doręczenia druku „oświadczenia lustracyjnego” i odebrania oświadczenia lustracyjnego od Sekretarza i Skarbnika Gminy Włocławek pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-04-02 09:32:22, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Angelika Muratow
Uchwała Nr VI/41/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok pobierz 58,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:13:07, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu od drogi publicznej Pińczata przez działkę nr 169/1 stanowiącej własność Gminy Włocławek do działki nr 169/2 , znajdujących się w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska pobierz 30,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:14:07, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Uchwała Nr VI/43/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2006 rok pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:15:00, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr VII/44/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2007 rok pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:15:46, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr VII/45/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2007-2008 na budowę stacji uzdatniania i ujęcie wody w Dębie Polskim pobierz 30,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:16:46, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr VII/46/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2007 roku na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Smólnik pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:17:30, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok pobierz uchwałę 71,0kB, pobierz załącznik 293,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:19:34, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr VII/48/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Modzerowie pobierz 33,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:20:43, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Helena Kuraczyk
Uchwała Nr VII/49/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Warząchewce Polskiej pobierz 33,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:21:21, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Helena Kuraczyk
Uchwała Nr VII/50/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Pszczólińskiego w Skokach Dużych pobierz 35,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:21:58, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Helena Kuraczyk
Uchwała Nr VII/51/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonej w miejscowości Dąb Mały pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:22:43, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr VII/52/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie pobierz 24,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:23:23, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Krystyna Wojcieszyńska
Uchwała Nr VII/53/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność SPZOZ Gminy Włocławek pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:24:02, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Krystyna Wojcieszyńska
Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2008 rok na budowę stacji uzdatniania i ujęcie wody w Dębie Polskim pobierz 31,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:24:52, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:25:40, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Krystyna Wojcieszyńska
Uchwala Nr VIII/56/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Kujawsko - Dobrzyński Związek Gmin” pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 15:26:18, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Krystyna Wojcieszyńska
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok pobierz 69,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 12:16:59, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum w Kruszynie pobierz 32,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 12:19:08, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwala Nr IX/59/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Kujawsko - Dobrzyński Związek Gmin” pobierz 92,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 12:29:07, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 29.10.1999 r. w sprawie utworzenia instytucji - Gminny Zespół Kultury pobierz 39,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 12:31:22, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Lidia Pawlak
Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 wrzesień 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2008 rok na - ocieplenie ścian zewnętrznych stropowych i wymiana stolarki budowlanej w budynku SPZOZ w Kruszynie pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 12:45:01, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr X/62/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2007-2008 na ocieplenie ścian zewnętrznych stropowych i wymiana stolarki budowlanej w budynku SPZOZ w Kruszynie pobierz 29,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 12:46:21, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr X/63/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok pobierz 66,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 12:47:41, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr X/64/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2007 roku na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Smólnik pobierz 29,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 12:50:28, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr X/65/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 roku w sprawie ustalenia ulgi przy sprzedaży lokali ich najemcom pobierz 197,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 12:53:33, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Potok, częśc działki o nr ewidencyjnym 104 pobierz 262,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 12:57:30, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Włocławek na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włocławek pobierz 83,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:15:57, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr X/68/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobiegniewie pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:20:07, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobiegniewie pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:21:00, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dobiegniewie pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:21:59, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 115 położonej w miejscowości Zuzałka pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:22:47, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przekazania na cele oświatowe nieruchomości położonej w Modzerowie pobierz 98,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:24:37, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku pobierz 111,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:26:00, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Krystyna Wojcieszyńska
Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku pobierz 107,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:27:48, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Krystyna Wojcieszyńska
Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku pobierz 98,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:28:57, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Włocławek i radcy rawnego do zaskarżenia postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii o likwidacji Szkoły Podstawowej w Modzerowie pobierz 85,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:31:47, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XI/77/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok pobierz 46,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:32:47, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr XI/78/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Kruszyn na lata 2005-2013” pobierz 154,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:43:07, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Uchwała Nr XI/79/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Potok, część działki o nr ewidencyjnym 104 pobierz 339,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:45:54, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr XII/80/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok pobierz 62,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:52:37, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr XII/81/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierz 188,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:55:27, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XII/82/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2008 rok dla zakładu budżetowego Gminy Włocławek – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach dla odbioru i oczyszczania ścieków w Modzerowie i Smólniku pobierz 32,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:56:30, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr XII/83/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2008 rok dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach pobierz 32,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:57:24, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr XII/84/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. i zwolnień w tym podatku pobierz 111,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:59:00, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr XII/85/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok pobierz 42,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:59:56, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Ewa Ciszczoń
Uchwała Nr XII/86/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2008 pobierz 29,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 14:00:45, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Ewa Ciszczoń
Uchwała Nr XII/87/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie określenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2008 rok pobierz 30,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 14:01:47, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Ewa Ciszczoń
Uchwała Nr XII/88/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie przekazania na cele oświatowe nieruchomości położonej w Warząchewce Polskiej pobierz 111,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 14:04:04, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr XIII/89/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pobierz 79,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 14:05:05, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Helena Kuraczyk
Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych pobierz 36,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 14:10:16, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Jolanta Kwiatkowska
Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok pobierz 70,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 14:11:09, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr XIII/92/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008 pobierz 660,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 14:12:35, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Uchwała Nr XIII/93/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008” pobierz 50,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 14:13:16, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Małgorzata Świderska
Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonych we wsi Świętosław, obręb geodezyjny Dobra Wola pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 14:14:28, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Uchwała Nr XIV/95/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok pobierz 70,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 14:15:16, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska

metryczka


Wytworzył: Referat (30 marca 2007)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 marca 2007, 14:31:05)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (8 czerwca 2020, 10:28:10)
Zmieniono: Aktualizacja załączników Uchwała Nr IV/34/07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5512