rok 2006

Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek pobierz 54,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:01:53, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek pobierz 22,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:02:47, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek pobierz 32,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:03:26, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopad 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek pobierz 21,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:04:09, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włocławek pobierz 22,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:04:47, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/6/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włocławek pobierz 22,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:05:29, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/7/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Włocławek pobierz 27,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:06:15, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/8/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej Rady Gminy Włocławek pobierz 22,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:06:46, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/9/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek pobierz 22,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:07:37, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/10/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Włocławek pobierz 22,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:08:25, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/11/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczby zastępców Przewodniczących Komisji Rady Gminy Włocławek pobierz 23,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:09:06, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/12/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek i określenie jej zadań pobierz 24,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:09:37, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/13/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek pobierz 22,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:10:12, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr I/14/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/207/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym pobierz 75,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 12:10:47, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr II/15/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, jakie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku pracy Wójta Gminy Włocławek może wykonywać Przewodnicząca Rady Gminy Włocławek pobierz 24,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 15:08:22, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr II/16/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Włocławek pobierz 25,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 15:09:25, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr II/17/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznania Radym Gminy Włocławek oraz diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek pobierz 31,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 15:10:13 Informację zaktualizowano 2006-12-08 15:11:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr II/18/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznania sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży pobierz 25,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 15:12:45, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr II/19/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok pobierz załączniki 30,0kB pobierz uchwałę 83,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 15:15:05 Informację zaktualizowano 2006-12-08 15:23:08, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr II/20/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. i zwolnień w tym podatku pobierz 112,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 15:17:53, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr II/21/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok pobierz 41,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 15:19:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr II/22/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2007 pobierz 25,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 15:19:56, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr II/23/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2007 rok pobierz 29,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 15:20:45, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr III/24/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok pobierz 31,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2007-01-04 07:57:27, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr III/25/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie w roku 2007 pobierz 26,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2007-01-04 07:58:12, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr III/26/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę pobierz 266,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2007-01-04 07:58:59, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr III/27/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach pobierz 23,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2007-01-04 07:59:46, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr III/28/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok dla zakładu budżetowego Gminy Włocławek - Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach dla odbioru i oczyszczania ścieków pobierz 23,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2007-01-04 08:00:16, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr III/29/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pobierz 99,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2007-01-04 08:00:50, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr III/30/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007" pobierz 55,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2007-01-04 08:01:34, wprowadzający: Marcin Rybka

metryczka


Wytworzył: Referat (1 grudnia 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 grudnia 2006, 14:26:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3646