2020

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Topazowej w miejscowości Nowa Wieś

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Topazowej w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Kruszynie, ulica Akacjowa, Topolowa, [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Topazowej w miejscowości Nowa Wieś

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Topazowej  w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Kruszynie, ulica Akacjowa, Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś-ulica Rubinowa, [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Kruszynie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek  w ramach zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu : Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu : Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek  w ramach zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic wiejskich w...”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Dąb Polski, Wistka Królewska, Józefowo, Świętosław wraz z [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu : Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic wiejskich

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu : Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Dąb Polski, Wistka Królewska, [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty : Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki od km 1+560 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu : Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki od km 1+560 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka [...]

Informację z otwarcia ofert w postępowaniu : Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu : Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek  w ramach zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w [...]

metryczka