2020 | 2019 | 2018

Zarządzenie Nr 131/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 131/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie okreslenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z projektem uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021"

Pobierz skan (254kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak-Komorowska (20 sierpnia 2020)
Opublikował: Piotr Dobiński (17 września 2020, 11:33:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42