2019

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2019

Dostawa doposażenia kuchni i stołówki szkolnej do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie oraz do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku

Dostawa doposażenia kuchni i stołówki szkolnej do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie oraz do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku w ramach [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę doposażenia kuchni i stołówki szkolnej do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę doposażenia kuchni i stołówki szkolnej do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie oraz do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na : „Uregulowanie stanu i odprowadzenie wód powierzchniowych z terenu osiedla mieszkaniowego w Nowej Wsi

„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane w zakresie remontu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Diamentowej  w Nowej Wsi w ramach zadania pn. „Uregulowanie stanu i odprowadzenie wód [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty : pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej dla zadania inwestycyjnego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Modzerowie, Koszanowie [...]

metryczka