2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Włocławek w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: „Nauka szansa...

Włocławek, dnia 03.02.2014r. 
GZO.271.1.2.2014
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
dot. postępowania o zamówienie publiczne , które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na zadanie pod nazwą: przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Włocławek w ramach projektu systemowego   POKL 9.1.2 pn.: „Nauka szansa dzieci z Gminy Włocławek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
  
1.Gmina Włocławek działając na podstawie  art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zmianami) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu na zadanie przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Włocławek w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: „Nauka szansa dzieci z Gminy Włocławek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę Wykonawcy  Wielkopolska  Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51 60-115 Poznań za cenę   59.803,10 zł brutto. 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała 100pkt. 
  
2. Termin zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami). 

Pobierz skan (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (3 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (4 lutego 2014, 11:13:02)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (11 lutego 2014, 12:10:34)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1290