2014

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2014

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Włocławek, dnia 2014-05-08    Znak RBRiGK 271.1.17.2014                    [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb.

Włocławek, dnia 2014-04-10    Znak RBRiGK 271.1.11.2014 [...]

Przebudowa ul. Skrzydlatej w miejscowości Kruszyn Gmina Włocławek

Włocławek, dnia 2014-04-01  Znak RBRiGK 271.1.12.2014     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej      dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.12.2014 , [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo długości 250mb

Włocławek, dnia 2014-03-31 Znak RBRiGK 271.1.13.2014     dot. postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  nr RBRiGK 271.1.13.2014  , które prowadzone jest   na podstawie przepisów [...]

Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka- Smólnik długości 300 mb.

Włocławek, dnia 2014-03-17Znak : RBRiGK 271.1.10.2014  dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.10.2014  prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Włocławek w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: „Nauka szansa...

Włocławek, dnia 03.02.2014r.  GZO.271.1.2.2014     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ    dot. postępowania o zamówienie publiczne , które  prowadzone jest  na podstawie przepisów [...]

metryczka