Obwieszczenia środowiskowe innych organów

Obwieszczenia środowiskowe innych organów

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. usuwanie inwazyjnych gatunków roślin z [...]

metryczka