2013

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2013

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie od nazwą: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Włocławek na lata 2014- 2015

Włocławek: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy  Włocławek na lata  2014- 2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Usługi       Zamieszczanie [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie od nazwą: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - indywidualne ujęcia...

Włocławek, dnia 2013-11-21     Znak:  RBRiGK 271.1.40.2013      dot. postępowania o zamówienie publiczne , które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno­ ściekowej w związku...

Włocławek, dnia 2013-11-06  Znak: RBRiGK 271.1.38.2013     dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...

Włocławek, dnia 2013-06-28   Znak: RBRiGK 271.1.17.2013      dot. postępowania o zamówienie publiczne , które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska.

Włocławek, dnia 2013-06-24  Znak: RBRiGK 271.1.15.2013       dot. postępowania o zamówienie publiczne  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Urządzenie terenów zielonych w miejscowości Kruszyn, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś

Włocławek, dnia 2013-06-12 Znak: RBRiGK 271.1.14.2013  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. postępowania o zamówienie publiczne  prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty na: przebudowę drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś - nawierzchnia asfaltowa

Włocławek, dnia 2013-06-10        Znak:  RBRiGK 271.1.11.2013     dot. postępowania o zamówienie publiczne  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek

Włocławek, dnia 2013-05-21        Znak : RBRiGK 271.1.10.2013  [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty: udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2013 rok ...

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiocławek na 2013 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu [...]

metryczka