Zaproszenie do składania ofert: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb Wielki - Dąb Mały Gmina Włocławek”.


Włocławek, dnia 27  lutego  2017 r.
RBR i GK. 271.1. 4.2017
 
 
ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT
 
Gmina Włocławek  z siedzibą przy ul .Królewieckiej 7 87- 800 Włocławek  zaprasza  do składania ofert w postępowaniu  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Dąb Wielki - Dąb Mały Gmina  Włocławek”. 
Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w gminie Włocławek, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 168/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 stycznia  2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Włocławek, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro ze zmianami. Do wyłonienia Wykonawcy, nie stosuje określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. ) ze względu   na szacunkową wartość zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Oferty należy składać do dnia 13 marca 2017 r. do godz. 9:00  do Urzędu Gminy Włocławek  ul. Królewiecka 7 87- 800 Włocławek  pok. 5 Sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2017 r. o godzinie 9:13 w Urzędzie Gminy Włocławek, budynek B sala konferencyjna.
Warunki udzielenia zamówienia zostały określone w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
Załączniki do zaproszenia:
1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Projekt budowlany.

Czytaj całość... (4092kB) pdf

Kosztorys ofertowy (35kB) excel

Przedmiar (34kB) excel

Załączniki (3271kB) zip

Załączniki w wersji edytowalnej (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (27 lutego 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (27 lutego 2017, 22:24:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334