Nr. rejestrowy 4/2012

Dokument bez tytułu
Nr rejestrowy 4/2012
Nazwa podmiotu 
Imię i Nazwisko przedsiębiorcy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. zo.o.
Adres siedziby telefon, fax, e-mail

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, tel. (54)412-18-00 do 02, fax. (54) 412-18-04, e-mail: saniko@saniko.com.pl

Numer NIP

888-020-59-21

Numer REGON

910041776

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych (kody  wg. Katalogu)
15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury,   

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych,                                  

15 01 03 - Opakowania z drewna,                                                 

15 01 04 - Opakowania z metali,                                               

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe,                                       

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe,                                 

15 01 07 - Opakowania ze szkła,                                                

15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, 

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów, 

17 01 02 – Gruz ceglany,                                                              

17 01 03 – Odpady z innych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia,                                                                              

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,                                                          

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,                               

17 01 82 – Inne niewymienione odpady z remontów i rozbiórek,      

17 02 01 – Drewno,                                                                      

17 02 02 – Szkło,                                                                        

17 02 03 – Tworzywa sztuczne,                                                      

17 03 80 – Odpadowa papa,                                                        

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,                                                                                      
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,                                                                                                  
17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,                                                                   
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niewymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03,                                    
20 01 01 - Papier i tektura,                                                               
20 01 02 - Szkło,                                                                                        
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,                                                                       
20 01 10 - Odzież,                                                                              
20 01 11 - Tekstylia,                                                                                                  
20 01 13* - Rozpuszczalniki,                                                                      
20 01 14*- Kwasy,                                                                                                        
20 01 15* - Alkalia,                                                                                                 
20 01 17* - Odczynniki fotograficzne,                                                                         
20 01 19* -Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),                                                                       
20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,                                                                                                    
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony,                                                
20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne,                                                  
20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,                                                                                  
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,                                                                                     
20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,                                                                
20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,                                                               
20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,                                                                                    
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,                                      
20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31,                                                                        
20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02, lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,                                                                                              
20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,                                                                                                  
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1),                                                                                                 
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,                                                                                                          
20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne,                                                                          
20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,                                                                         
20 01 39 - Tworzywa sztuczne,                                                                             
20 01 40 - Metale,                                                                                            
20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych,                                                         
20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,                                                                                    
20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,                                                                                                 
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji,                                                                                                         
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie,                                           
20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji,                                       
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,                                                                             
20 03 02 - Odpady z targowisk,                                                          
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów,                                                   
20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,                                                                 
20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,                            
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe,                                                                                                   
20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Data wpisu do rejestru. 24.09.2012

Wytworzył: Administrator (24 września 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (24 września 2012, 22:17:51)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (26 września 2012, 00:12:46)
Zmieniono: update

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1316

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij