Nr. rejestrowy 2/2012

Dokument bez tytułu
Nr rejestrowy 2/2012
Nazwa podmiotu 
Imię i Nazwisko przedsiębiorcy
PreZero Service Centrum sp. z o.o.
Adres siedziby telefon, fax, e-mail

ul. Łąkoszyńska 127  99-300 Kutno

Numer NIP

775-000-05-16

Numer REGON

610281538

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych (kody  wg. Katalogu)
15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury,                              
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych,                      
15 01 03 - Opakowania z drewna,                                                    
15 01 04 - Opakowania z metali,                                                                    
15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe,                                                    
15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe,                            
15 01 07 - Opakowania ze szkła,                                                                                
15 01 09 - Opakowania z tekstyliów,                                                            
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne                i toksyczne),                                                                  
15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,    
15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach ), tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB ),
15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki )                   i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
16 01 03 – Zużyte opony,
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów,
17 01 02 – Gruz ceglany,
17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia,
17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
17 01 82 – Inne niewymienione odpady,
17 02 01 – Drewno,
17 02 02 – Szkło,
17 02 03 – Tworzywa sztuczne,
17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( podkłady kolejowe ),
17 03 01* - Asfalt zawierający smołę,
17 03 02 – Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
17 03 03* - Smoła i produkty smołowe,
17 03 80 – Odpadowa papa,
17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 – Aluminium,
17 04 03 – Ołów,
17 04 04 – Cynk,
17 04 05 – Żelazo i stal,
17 04 06 – Cyna,
17 04 07 – Mieszaniny metali,
17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,
17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10,
17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),
17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierające lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,
17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
17 05 07* - Tłuczeń torowy ( kruszywo ) zawierający substancje niebezpieczne,
17 05 08 -  Tłuczeń torowy ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 17 05 07,
17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest,
17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zwierające substancje niebezpieczne,
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
17 08 01* - Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
17 09 01* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,
17 09 02* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB ( np. substancje                    i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory ),
17 09 03* - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane ) zawierające substancje niebezpieczne,
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione                       w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,                                                          
20 01 01 - Papier i tektura,                                                              
20 01 02 - Szkło,                                                                                        
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,                                                                      
20 01 10 - Odzież,                                                                              
20 01 11 - Tekstylia,                                                                                                  
20 01 13* - Rozpuszczalniki,                                                                      
20 01 14*- Kwasy,                                                                                                        
20 01 15* - Alkalia,                                                                                                
20 01 17* - Odczynniki fotograficzne,                                                                        
20 01 19* -Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),                                                                      
20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,                                                                                                      
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony,                                                
20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne,                                        
20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,                                                                                  
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,                                                                                    
20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,                                                                                                           
20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,                                                                                    
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne,                                                                          
20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,                                                                         
20 01 39 - Tworzywa sztuczne,  

20 01 40 - Metale,

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych,                                                         
20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,                                                                                                              20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,                                                                                                 
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji,                                                                                                         
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,                                                                             
20 03 02 - Odpady z targowisk,                                                                                        
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów,                                                   
20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,                                                    
20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe,                                                                                                   
20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. 
Data wpisu do rejestru. 04.05.2012r.
09.07.2019 - Zmiana nazwy podmiotu

Wytworzył: Referat RBIiR (4 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (8 maja 2012, 10:52:13)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (11 lipca 2019, 08:22:15)
Zmieniono: Zmiana nazwy podmiotu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1548

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij