2012

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2012

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 719 946,00 PLN

Włocławek, dnia 2012.10.22 Znak: RBIiR 271.1.25.2012   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. postępowania o zamówienie publiczne  prowadzonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 057 495,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok

Włocławek, dnia 2012.09.07 Znak: RBIiR 271.1.24.2012   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. postępowania o zamówienie publiczne   nr 271.1.24.2012 prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Przebudowa drogi gminnej Humlin- Wichrowice – nawierzchnia asfaltowa 714 mb”.

Włocławek, dnia 2012-07-20    Znak RBIiR 271.1.18.2012   dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBIiR 271.1.18.2012, które prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Przebudowa drogi gminnej Mostki – Mursk - Etap II od km 0+226 do km 1+056”

Włocławek, dnia 2012-06-25    Znak RBIiR 271.1.14.2012   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej    dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBIiR 271.1.14.2012, które [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:Przebudowa dróg - ulic w miejscowościach Kruszyn i Nowa Wieś : ul. Szmaragdowa, ul. Ametystowa , ul. Diamentowa Gmina Włocławek

Włocławek, dnia 2012-05-18    Znak RBIiR 271.1.8.2012   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej    dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBIiR 271.1.8.2012 , które prowadzone [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagiewniki"

Włocławek, dnia 2012-04-27    Znak RBIiR 271.1.7.2012    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej    dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBIiR 271.1.7.2012 , które [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Znak RBIiR 271.1.5.2012  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej                                               [...]

metryczka