Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...

Poberz skan (1808kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (29 marca 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (2 kwietnia 2018, 09:53:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215