Sprawozdania Wójta Gminy

Sprawozdania Wójta Gminy

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 [...]

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...”.

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji  „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy...

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji  „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji  „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

metryczka