Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach w Józefowie

RBIiR.6733.10.2012.ŁKOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 28.11.2012 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek Pani Karoliny Król wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
- budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 32, 15/5, 16/1, 87/1, 87/3 położonych w miejscowości Józefowo (obręb ewidencyjny Józefowo)
- gmina Włocławek.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznawać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia
w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2
w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.gmina.wloclawek.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (28 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (28 listopada 2012, 17:18:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1433