O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert.

  O G Ł O S Z E N I E 
Wójta Gminy Włocławek 
z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert. 
  
 
Informuję, że w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym, rodzaj zadania - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia pod nazwą „Integracja lokalna poprzez modernizację świetlicy w Warząchewce Polskiej w której organizuje się uroczystości i imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectw Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Pińczata oraz Gminy Włocławek w 2012 r.” została wybrana oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce Polskiej. Na realizację wyżej wymienionego zadania przyznano dotację w wysokości 9.700,00 zł. (słownie : dziewięć tysięcy siedemset złotych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce Polskiej. 
 
 
                                                                 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (19 kwietnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (23 kwietnia 2012, 07:54:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1658