Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 14/09

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 14/09
 


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 23 listopada 2009 r.


      Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)  Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie i wydana została decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie:
  
- rozbudowy sieci gazowej ś/c przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 9/3, 120/1, 462, 463, 464, 294 w obrębie ewidencyjnym Kruszyn oraz na działkach o nr ewidencyjnych 10/12, 10/16, 67/2, 88, 60, 93, 22/15, 22/14, 24/15, 32, 61/75, 61/74, 59/6, 97/19, 90/2, 91/2, 90/4, 89/4, 91/4, 92/1, 94/1, 95/3, 96/3, 89/15, 97/18, 97/20, 97/21, 97/23, 97/10, 289, 292, 293, 294, 296, 297, 90/15, 295, 291, 290, 66/1, 89/1, 95/1, 96/1, 90/1, 91/1, 91/5, 90/5, 107/1, 92/11, 92/15, 92/16, 89/26, 94/5, 95/4, 87/1, 87/2, 96/4, 95/2, 96/2, 105/23 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś – gmina Włocławek.
 
        Postępowanie prowadzone było na wniosek  Pomorskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. Oddział Zakład gazowniczy w Bydgoszczy w imieniu której wniosek złożyło Biuro Projektowo-Usługowe SANBUD-PROJEKT Rafał Pasela.
       Osoby będące stronami w sprawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia mogą zapoznać się z wydaną decyzją w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Włocławek, w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.gmina.wloclawek.pl

 
  Data wprowadzenia informacji 2009-11-25 14:55:06 Informację zaktualizowano 2009-11-25 14:56:11, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (25 listopada 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 10:32:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020