Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 11/09/10

Obwieszczenie Wójta Gminy 

RBIiR. 7332 – 11/09/10

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 19 stycznia 2010r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 § 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne oraz wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie:
 - przebudowy rowu melioracyjnego C-L-12, odtworzenia zjazdu i przepustu oraz przebudowy kabla telekomunikacyjnego i napowietrznej linii elektroenergetycznej nn przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 9/6 w obrębie ewidencyjnym Ludwinowo,       
 W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wydaną decyzją w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek
www.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 12:12:28 Informację zaktualizowano 2010-01-21 12:13:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (21 stycznia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 10:28:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1035