Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR. 7332 – 01/10

Obwieszczenie Wójta Gminy 

RBIiR. 7332 – 01/10 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK


z dnia 28 stycznia 2010 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego


 


         Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek Gminy Włocławek wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie:


- rozbudowy Zespołu szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie – budynek oddziału zerowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym  247  w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny Kruszyn).


    


W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.


         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 20:07:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (1 lutego 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 10:26:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 978