Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 06/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek 

RBIiR. 7332 – 06/10

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 15 września 2010 r.
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne oraz wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie:
budowy boiska do koszykówki i siatkówki oraz urządzenie ogródka jordanowskiego dla dzieci przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 32/41 w miejscowości Dębice (obręb ewidencyjny Ludwinowo) – gmina Włocławek.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się z wydaną decyzją w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek
www.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 10:52:44 Informację zaktualizowano 2010-10-20 10:43:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (23 września 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 10:10:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 990