Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 11/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek 

RBIiR. 7332 – 11/10

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 16 listopada 2010 r.
w sprawie zakończenia  postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

         Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek Gminy Włocławek zakończone zostało postępowanie administracyjne oraz wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie budynku sali gimnastycznej przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 251 w miejscowości Warząchewka Polska (obręb ewidencyjny Warząchewka Polska).

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 12:26:09 Informację zaktualizowano 2010-12-06 12:28:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (6 grudnia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 10:02:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 997