Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 15/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek  RBIiR. 7332 – 15/10

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

          Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek Gminy Włocławek wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- rozbudowie ośrodka zdrowia z apteką wraz z modernizacją istniejącego budynku przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 148/3 w miejscowości Smólnik (obręb ewidencyjny Smólnik).W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.gmina.wloclawek.pl
  Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 07:36:06 Informację zaktualizowano 2011-01-04 07:37:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (4 stycznia 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 09:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988