Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 – 15/10/11

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek 

RBIiR. 7332 – 15/10/11

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że prowadzone na wniosek Gminy Włocławek postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Ośrodka Zdrowia z apteką wraz z modernizacją istniejącego budynku przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 148/3 położonej w miejscowości Smólnik (obręb ewidencyjny Smólnik) – gmina Włocławek zostało zakończone i wydana została pozytywna decyzja w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia   można   zapoznać się  z wydaną  decyzją  w  Urzędzie Gminy Włocławek,  ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek
www.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 21:41:51 Informację zaktualizowano 2011-02-02 21:46:17, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (2 lutego 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 09:48:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 959