Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 7332 –01/11

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek 

RBIiR. 7332 –01/11

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

         Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek  Pomorskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. w imieniu której wniosek złożył Pan Rafał Pasela wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
-  rozbudowie sieci gazowej ś/c przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 496, 499/2, 294 w obrębie ewidencyjnym Kruszyn.

         W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.
         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek
www.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 21:45:55 Informację zaktualizowano 2011-02-02 21:46:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (2 lutego 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 09:47:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 998