Obwieszczenie Wójta Gminy RBIiR.6733.7.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy 

RBIiR.6733.7.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

         Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek Gminy Włocławek wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowie sieci  wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 32, 389/1 w miejscowości Józefowo (obręb ewidencyjny Józefowo).

         W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.bip.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 11:57:24 Informację zaktualizowano 2011-09-05 11:59:03, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (5 września 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 09:32:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 938