Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek RBIiR. 6733.10.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek 

RBIiR. 6733.10.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

         Na podstawie art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek Gminy Włocławek wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 298/23 w obrębie ewidencyjnym Kruszyn.

         W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.bip.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 10:08:49, wprowadzający: Łukasz Lewandowski

metryczka


Wytworzył: Referat (11 października 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 09:25:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940