Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2011 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.

             Wójt Gminy Włocławek zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 grudnia 2011 r. wydana została decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego oraz magazynowo-warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 11/2, 11/11 w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny Kruszyn).

Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było na wniosek firmy BUSCH Polska Sp. z o.o.
        Z wydaną decyzją zapoznać można się w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 pokój nr 2.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-08 19:10:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (8 stycznia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 09:22:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1102