Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 26.06.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RBRiGK.6733.7.2014.ŁK
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 26.06.2014 r. 
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego 
 
   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia się, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: 
- budowie linii kablowej SN-15 kV, słupkowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV z szafką pomiarową przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 399/1, 399/2, 399/5, 400, 401 położonych w miejscowości Warząchewka Królewska (obręb ewidencyjny Warząchewka Królewska) – gmina Włocławek. 
  W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznawać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu. 
  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.bip.gmina.wloclawek.pl

Pobierz skan (19kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (26 czerwca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (10 lipca 2014, 14:03:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 827