Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 14.01.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

RRiGK.6733.6.2013.2014.ŁK
 
 
  
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 14.01.2014 r. 
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) 
Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek Pracowni Projektowej Instalacji Sieci i Urządzeń Elektrycznych wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie linii kablowej sn-15kV, stacji transformatorowej 15/04kV oraz linii kablowej nn oraz przebudowie linii napowietrznej Sn-15kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 289, 290/12, 190/13, 290/14, 290/15, 290/16, 290/17, 290/18, 290/19, 290/20, 290/21, 290/22, 290/23, 290/24, 290/25, 290/26, 290/27, 290/28, 290/29, 290/30, 290/31, 290/31, 290/32, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/39, 290/40, 290/41, 290/42, 290/43, 290/44, 290/45, 290/46, 291, 304/2 położonych w miejscowości Smólsk (obręb ewidencyjny Smólsk) – gmina Włocławek. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznawać się ze złożonym wnioskiem oraz składać wnioski i zażalenia
w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pokój nr 2
w godzinach pracy urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.bip.gmina.wloclawek.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (23 stycznia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (23 stycznia 2014, 14:49:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1049