Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i remoncie istniejącej...

RBRiGK.6733.4.2013.AK
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 07 sierpnia 2013 r. 
w sprawie wszczęcia postępowania  administracyjnego 
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na wniosek Gminy Włocławek wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie lenia       lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i remoncie istniejącej wiaty na potrzeby gromadzenia odpadów oraz adaptacja części budynku świetlicy wiejskiej  na część socjalno biurową dla obsługi  punktu  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  wraz z utwardzeniem placu  manewrowego oraz  wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej  przewidzianej do  realizacji  na działce  o  nr ewidencyjnym 3 położonej w miejscowości   Poddębice  (obręb ewidencyjny  Poddębice). 
W związku  z powyższym informuję, że w terminie  siedmiu  dni od daty  otrzymania zawiadomienia  strony   mogą  zapoznać   się  ze  złożonym   wnioskiem  oraz  składać wnioski i zażalenia w Urzędzie  Gminy Włocławek,  ul. Królewiecka 7, pokój nr 2. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej    wiadomości    w   sposób zwyczajowo przyjęty,  a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.bip.gmina.wloclawek.pl

Pobierz skan (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (8 sierpnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (9 sierpnia 2013, 14:38:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1522